Emisje obligacji – oferty bieżące i historyczne

Sortuj oferty

Rodzaj emisji

Oprocentowanie

Minimalny Zapis

Emitent

Kruk

Oferta niepubliczna

Kruk S.A.

Jedna z największych firm działających w branży windykacyjnej w Polsce. Firma działa na rynku od 1998 roku.

Emisja zakończona Zapisy do:
5 grudnia 2012
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
O2, P1 zmienne, WIBOR3M + 4,6% kwartalnie 48 miesięcy 6 grudnia 2016r. 40 000 000 zł 1 000 zł 300 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Kruk S.A.
 • Seria: O2, P1
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M + 4,6%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 48 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 6 grudnia 2016r.
 • Wartość emisji: 40.000.000zł
  • seria O2: 20.000.000 zł
  • seria P1: 20.000.000 zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cele emisji:Środki finansowe pozyskane przez Spółkę z emisji Obligacji przeznaczone zostaną na cele związane z finansowaniem nabycia pakietów wierzytelności przez podmioty należące do Grupy Kapitałowej KRUK S.A. lub na refinansowanie zadłużenia Spółki.
 • Wartość nominalna obligacji: 1 000 zł
 • Minimalny zapis: 300 000zł
 • Termin zapisów: 05 grudnia 2012 roku
 • Termin wpłat: 06 grudnia 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Jedna z największych firm działających w branży windykacyjnej w Polsce. Firma działa na rynku od 1998 roku. Grupa Kapitałowa KRUK stoi na straży norm społecznych i prawnych, które nakazują regulować swoje zobowiązania. Rozwój opiera na innowacyjności, profesjonalizmie działania oraz wiarygodności.
PCC

Oferta publiczna

PCC Rokita S.A.

PCC Rokita w tym roku obchodzi swoje 65 lecie działalności na rynku chemicznym. Spółka jest producentem około 250 produktów, wykorzystywanych przez różne branże: tworzywa sztuczne, przemysł kosmetyczny, chemia gospodarcza i przemysłowa, przemysł budowlany oraz tekstylny.

Emisja zakończona Zapisy do:
13 grudnia 2012
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
AB stałe, 8,3% kwartalnie 30 miesięcy 18 czerwca 2015 20 000 000 zł 100 zł 100 zł
Pełna informacja
 • Emitent: PCC Rokita S.A.
 • Seria: AB
 • Oprocentowanie: stałe, 8,3%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 30 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 18 czerwca 2015
 • Wartość emisji: 20.000.000zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: Zgodnie z założeniami Programu Emisji Obligacji Emitent przeznaczy wpływy netto z emisji Obligacji serii AB na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których ogólnym celem jest osiągnięcie zysku.
 • Wartość nominalna obligacji: 100 zł
 • Minimalny zapis: 100 zł
 • Termin zapisów i wpłat: 13 grudnia 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: PCC Rokita w tym roku obchodzi swoje 65 lecie działalności na rynku chemicznym. Spółka jest producentem około 250 produktów, wykorzystywanych przez różne branże: tworzywa sztuczne, przemysł kosmetyczny, chemia gospodarcza i przemysłowa, przemysł budowlany oraz tekstylny. Jako podmiot dominujący tworzy Grupę Kapitałową PCC, w której skład wchodzi kilkanaście spółek, w tym spółki produkcyjne oraz spółki prowadzące działalność usługową zarówno na potrzeby własne Grupy Kapitałowej, jak i na rynek zewnętrzny.
Murapol

Oferta publiczna

Murapol S.A.

Murapol posiadama wieloletnie doświadczenie w kompleksowej realizacji osiedli w zabudowie jedno i wielorodzinnej. Emitent realizuje również inwestycje komercyjne.

Emisja zakończona Zapisy do:
29 listopada 2012
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
H zmienne, WIBOR + 5% półrocznie, kwartalnie 18 miesięcy 30 maja 2014 10 000 000 zł 1 000 zł 210 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Murapol S.A.
 • Seria: H
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR + 5%:
  • I okres odsetkowy WIBOR6M
  • Kolejne okresy odsetkowe WIBOR3M
 • Wypłata odsetek: półrocznie, kwartalnie
 • Okres do wykupu: 18 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 30 maja 2014
 • Wartość emisji: 10.000.000zł
 • Zabezpieczenie: hipoteka w wysokości 12.817.434,00 zł
 • Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 1.000 zł
 • Minimalny zapis: 210.000 zł
 • Termin zapisów i wpłat: 29 listopada 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Murapol posiadama wieloletnie doświadczenie w kompleksowej realizacji osiedli w zabudowie jedno i wielorodzinnej. Emitent realizuje również inwestycje komercyjne.
Wittman

Oferta niepubliczna

Wittman Sp. z o.o.

Wittman Sp. z o.o. to spółka z ponad 8-letnią historią, od 2011 r. prowadzi działalność w zakresie realizacji inwestycji w obszarze nieruchomości komercyjnych.

Emisja zakończona Zapisy do:
15 listopada 2012
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
B stałe, 12% kwartalnie 24 miesiące 30 listopad 2014 3 000 000 zł 100 zł 50 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Wittman Sp. z o.o.
 • Seria: B
 • Oprocentowanie: stałe, 12%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 24 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 30 listopad 2014
 • Wartość emisji: 3.000.000 zł
 • Zabezpieczenie: hipoteka na nieruchomości, 100% wartości emisji
 • Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 100 zł
 • Minimalny zapis: 50.000 zł
 • Termin zapisów i wpłat: 15 listopada 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Wittman Sp. z o.o. to spółka z ponad 8-letnią historią, od 2011 r. prowadzi działalność w zakresie realizacji inwestycji w obszarze nieruchomości komercyjnych. Spółka podjęła współpracę z właścicielem największej w Polsce sieci dyskontów Biedronka, który będzie jej głównym odbiorcą.
2CPartners

Oferta niepubliczna

2C Partners S.A.

Podstawowa działalność spółki polega na restrukturyzacji nieruchomości mieszkalnych. Dotyczy ona aspektów prawnych, ekonomicznych oraz administracyjno-budowlanych.

Emisja zakończona Zapisy do:
22 października 2012
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
C stałe, 11,5% kwartalnie 30 miesięcy 30 kwietnia 2015 5 000 000 zł 100 zł 50 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: 2C Partners S.A.
 • Seria: C
 • Oprocentowanie: stałe, 11,5% (powiększone o 1% do czasu zabezpieczenia)
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 30 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 30 kwietnia 2015
 • Wartość emisji: 5.000.000 zł
 • Zabezpieczenie: hipoteka na nieruchomości, 150% wartości emisji
 • Cel emisji: pozyskanie środków na sfinansowanie zakupu Nieruchomości.
 • Wartość nominalna obligacji: 100 zł
 • Minimalny zapis: 50.000 zł
 • Termin zapisów i wpłat: 22 października 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Spółka zajmuje się restrukturyzacją nieruchomości mieszkalnych, w szczególności kamienic. Restrukturyzacja dotyczy aspektów prawnych, ekonomicznych oraz administracyjno-budowlanych. Aktualnie wraz ze spółką powiązaną kapitałowo prowadzą inwestycje na terenie Warszawy, Sopotu i Gliwic.
EGBFinanse

Oferta niepubliczna

EGB Finanse Sp. z o.o.

Spółka dostarcza małym i średnim firmom finansowania bieżącego, poprzez pomoc w ściąganiu należności od wierzycieli. Dzięki Elektronicznemu Systemowi Windykacji, klienci mają dostęp do monitoringu należności, windykacji oraz wykupu należności przed terminem wymagalności (należności drobne oraz wysokocenne).
Kliknij aby przejść do analizy ekonomicznej spółki >>

Emisja zakończona Zapisy do:
5 października 2012
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
D stałe, 11% jednorazowo 6 miesięcy 5 kwietnia 2013 3 000 000 zł 30 000 zł 30 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: EGB Finanse Sp. z o.o.
 • Seria: D
 • Oprocentowanie: stałe, 11%
 • Wypłata odsetek: jednorazowo
 • Okres do wykupu: 6 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 5 kwietnia 2013
 • Wartość emisji: 3.000.000 zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: Pozyskanie przez Emitenta finansowania na aktywność w obszarze podstawowej działalności Emitenta.
 • Wartość nominalna obligacji: 30.000 zł
 • Minimalny zapis: 30.000 zł
 • Termin zapisów: 4 października 2012 roku
 • Termin wpłat: 5 października 2012 roku
 • Catalyst: emitent nie ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Spółka dostarcza małym i średnim firmom finansowania bieżącego, poprzez pomoc w ściąganiu należności od wierzycieli. Dzięki Elektronicznemu Systemowi Windykacji, klienci mają dostęp do monitoringu należności, windykacji oraz wykupu należności przed terminem wymagalności (należności drobne oraz wysokocenne).
Miraculum

Oferta niepubliczna

Miraculum S.A.

Działalność Spółki koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży nowoczesnych preparatów do pielęgnacji skóry, depilacji, a także wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków do makijażu.
Kliknij aby przejść do analizy ekonomicznej spółki >>

Emisja zakończona Zapisy do:
26 września 2012
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
Z2 stałe, 12% miesięcznie 24 miesiące 29 września 2014 26 200 000 zł 1 000 zł 50 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Miraculum S.A.
 • Seria: Z2
 • Oprocentowanie: stałe, 12%
 • Wypłata odsetek: miesięcznie
 • Okres do wykupu: 24 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 29 września 2014
 • Wartość emisji: 26.200.000zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 1.000 zł
 • Minimalny zapis: 50.000 zł
 • Termin zapisów i wpłat: 26 września 2012 roku
 • Catalyst: emitent nie ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Dodatkowe prawa: obligacje zamienne na akcje
 • Informacje dodatkowe: Działalność Spółki koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży nowoczesnych preparatów do pielęgnacji skóry, depilacji, a także wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków do makijażu. W portfolio znajdują się następujące marki: Miraculum, Tanita, Pani Walewska, Brutal, Wars, Lider, Być może oraz Paloma. Firma działa na rynku sprzedaży detalicznej. Oznacza to, że produkty oferowane przez Spółkę trafiają do ostatecznych odbiorców (klientów sklepów detalicznych) poprzez kanał tradycyjny (hurtowy) lub nowoczesny (sieci handlowe).
Oshee

Oferta publiczna

Oshee Polska Sp. z o.o.

Firma Oshee Polska to producent i dystrybutor napojów izotonicznych i witaminowych pod marką OSHEE

Emisja zakończona Zapisy do:
25 września 2012
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
B zmienne, WIBOR3M + 7% kwartalnie 18 miesięcy 26 marca 2014 8 000 000 zł 1 000 zł 210 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Oshee Polska Sp. z o.o.
 • Seria: B
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M + 7%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 18 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 26 marca 2014
 • Wartość emisji: 8.000.000zł
 • Zabezpieczenie: Poręczenie głównego udziałowca spółki – Neumannbrown – do wysokości 100% wartości nominalnej obligacji
 • Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 1.000 zł
 • Minimalny zapis: 210.000 zł
 • Termin zapisów: 25 wrzesień 2012 roku
 • Termin wpłat: 26 wrzesień 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Firma Oshee Polska to producent i dystrybutor napojów izotonicznych i witaminowych pod marką OSHEE
PCC

Oferta publiczna

PCC Rokita S.A.

PCC Rokita w tym roku obchodzi swoje 65 lecie działalności na rynku chemicznym. Tworzy Grupę Kapitałową PCC, w której skład wchodzi kilkanaście spółek.

Emisja zakończona Zapisy do:
28 września 2012
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
AA stałe, 9% kwartalnie 24 miesiące 3 października 2014 25 000 000 zł 100 zł 100 zł
Pełna informacja
 • Emitent: PCC Rokita S.A.
 • Seria: AA
 • Oprocentowanie: stałe, 9%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 24 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 3 października 2014
 • Wartość emisji: 25.000.000zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: Zgodnie z założeniami Programu Emisji Obligacji Emitent przeznaczy wpływy netto z emisji Obligacji serii AA na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których ogólnym celem jest osiągnięcie zysku.
 • Wartość nominalna obligacji: 100 zł
 • Minimalny zapis: 100 zł
 • Termin zapisów i wpłat: 28 wrzesień 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: PCC Rokita w tym roku obchodzi swoje 65 lecie działalności na rynku chemicznym. Spółka jest producentem około 250 produktów, wykorzystywanych przez różne branże: tworzywa sztuczne, przemysł kosmetyczny, chemia gospodarcza i przemysłowa, przemysł budowlany oraz tekstylny. Jako podmiot dominujący tworzy Grupę Kapitałową PCC, w której skład wchodzi kilkanaście spółek, w tym spółki produkcyjne oraz spółki prowadzące działalność usługową zarówno na potrzeby własne Grupy Kapitałowej, jak i na rynek zewnętrzny.
BMMedical

Oferta niepubliczna

BM Medical S.A.

BM Medical S.A. to spółka publiczna notowana na rynku NewConnect.

Emisja zakończona Zapisy do:
30 sierpnia 2012
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A zmienne, WIBOR3M + marża kwartalnie 24 miesiące 24 miesiące 4 500 000 zł 1 000 zł 30 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: BM Medical S.A.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M + 7% (do czasu ustanowienia zabezpieczenia marża +1%)
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 24 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 29 sierpnia 2014
 • Wartość emisji: 4.500.000zł
 • Zabezpieczenie: zastaw rejestrowy na ruchomościach oraz nieruchomościach do 200% wartości emisji.
 • Cel emisji: Środki uzyskane z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na zakup udziałów w spółce Polfa Sp. z o.o.
 • Wartość nominalna obligacji: 1.000 zł
 • Minimalny zapis: 30.000 zł
 • Termin zapisów: 29 sierpnia 2012 roku
 • Termin wpłat: 30 sierpnia 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: BM Medical S.A. to spółka publiczna notowana na rynku NewConnect. Powstała jako wynik poszukiwań urządzeń medycznych, które przynoszą skuteczność i komfort codziennego podawania insuliny przez osoby cierpiące na cukrzycę. Spółka selekcjonuje najlepsze i najnowocześniejsze urządzenia medyczne dla diabetyków. Każdy z produktów w portfolio jest sprawdzony i przebadany naukowo, posiada rekomendacje międzynarodowe i jest wprowadzany do obrotu na rynkach zagranicznych.