Emisje obligacji – oferty bieżące i historyczne

Sortuj oferty

Rodzaj emisji

Oprocentowanie

Minimalny Zapis

Emitent

GantDevelopment

Oferta publiczna

Gant Development S.A.

Grupa Kapitałowa Gant Development SA jest holdingiem kilkudziesięciu spółek celowych prowadzących działalność deweloperską i budowlaną.
Kliknij aby przejść do analizy ekonomicznej spółki >>

Emisja zakończona Zapisy do:
15 czerwca 2012
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
AX zmienne, WIBOR3M + 6,5% kwartalnie 12 miesięcy 19 czerwca 2013 20 000 000 zł 1 000 zł 225 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Gant Development S.A.
 • Seria: AX
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M + 6,5%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 12 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 19 czerwca 2013
 • Wartość emisji: 20.000.000zł
 • Zabezpieczenie: hipoteka na nieruchomości do wartości 37 130 000 zł
 • Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 1.000 zł
 • Minimalny zapis: 225.000 zł
 • Termin zapisów: 15 czerwca 2012 roku
 • Termin wpłat: 18 czerwca 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Grupa Kapitałowa Gant Development SA jest holdingiem kilkudziesięciu spółek celowych prowadzących działalność deweloperską i budowlaną.
NaviGroup

Oferta niepubliczna

Navi Group S.A.

NAVI GROUP S.A. jest to grupa spółek kompleksowo zajmujących się nabywaniem i serwisowaniem portfeli wierzytelności masowych, a także świadczeniem komplementarnych usług związanych z zarządzaniem wierzytelnościami masowymi, w tym także usług asset management.

Emisja zakończona Zapisy do:
17 maja 2012
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
G zmienne, WIBOR3M + 7,5% kwartalnie 18 miesięcy 15 listopada 2013 5 000 000 zł 1 000 zł 100 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Navi Group S.A.
 • Seria: G
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M + 7,5%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 18 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 15 listopada 2013
 • Wartość emisji: 5.000.000zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 1.000 zł
 • Minimalny zapis: 100.000 zł
 • Termin zapisów: 17 maja 2012 roku
 • Termin wpłat: 18 maja 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: NAVI GROUP S.A. jest to grupa spółek kompleksowo zajmujących się nabywaniem i serwisowaniem portfeli wierzytelności masowych, a także świadczeniem komplementarnych usług związanych z zarządzaniem wierzytelnościami masowymi, w tym także usług asset management.
ppmbniemce

Oferta publiczna

Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych Niemce S.A.

Jeden z kluczowych producentów ściennych materiałów budowlanych na lubelszczyźnie, którego historia sięga 1972 r. Od 2012 r. PPMB Niemce SA działa jako grupa 3 spółek, co jest efektem realizacji przyjętego w 2011 r. programu restrukturyzacyjnego. W 2011 r. Emitent uzyskał przychody ze sprzedaży o wartości prawie 40 mln zł.

Emisja zakończona Zapisy do:
31 maja 2012
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A zmienne, WIBOR6M + 6,8% półrocznie 24 miesiące 27 maja 2014 10 000 000 zł 1 000 zł 215 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych Niemce S.A.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M + 6,8%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 24 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 27 maja 2014
 • Wartość emisji: 10.000.000zł
 • Zabezpieczenie: hipoteka na nieruchomości ustanowiona po emisji o wartości 24 038 093,50 zł
 • Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 1.000 zł
 • Minimalny zapis: 215.000 zł
 • Termin zapisów: 31 maja 2012 roku
 • Termin wpłat: 1 czerwca 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Jeden z kluczowych producentów ściennych materiałów budowlanych na lubelszczyźnie, którego historia sięga 1972 r. Od 2012 r. PPMB Niemce SA działa jako grupa 3 spółek, co jest efektem realizacji przyjętego w 2011 r. programu restrukturyzacyjnego. W 2011 r. Emitent uzyskał przychody ze sprzedaży o wartości prawie 40 mln zł.
Piecobiogaz

Oferta publiczna

Piecobiogaz S.A.

Spółka oferuje usługi budowlane w ramach instalacji gazowych, kanalizacyjnych, wodociągowych i ogólnobudowlanych.

Emisja zakończona Zapisy do:
25 maja 2012
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
B, C, D zmienne, WIBOR6M + 6% półrocznie 18-36 miesięcy 11.2013-05.2015 15 900 000 zł 100 zł 250 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Piecobiogaz S.A.
 • Seria: B, C, D
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M + 6%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu:
  • seria B – 18 miesięcy
  • seria C – 30 miesięcy
  • seria D – 36 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji:
  • seria B – 25 listopada 2013
  • seria C – 25 listopada 2014
  • seria D – 25 maja 2015
 • Wartość emisji:
  • seria B – 3 000 000 zł
  • seria C – 3 000 000 zł
  • seria D – 9 900 000 zł
 • Zabezpieczenie: Hipoteka łączna do kwoty 32 000 000 zł
 • Cel emisji: Spłata obligacji serii A wyemitowanych przez Piecobiogaz S.A.
 • Wartość nominalna obligacji: 100 zł
 • Minimalny zapis: 250.000 zł
 • Termin zapisów i wpłat: 25 maja 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Spółka oferuje usługi budowlane w ramach instalacji gazowych, kanalizacyjnych, wodociągowych i ogólnobudowlanych.
KuzniaJawor

Oferta niepubliczna

Kuźnia Jawor S.A.

Firma z ponad 110-cio letnią tradycją i doświadczeniem w produkcji wysokiej jakości odkuwek matrycowych. Strategią firmy jest dynamiczny rozwój oraz aktywna obecność na rynku krajowym i zagranicznym.

Emisja zakończona Zapisy do:
11 maja 2012
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
B zmienne, WIBOR3M + 6,8% kwartalnie 36 miesięcy 14 maja 2015 20 000 000 zł 1 000 zł 50 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Kuźnia Jawor S.A.
 • Seria: B
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M + 6,8%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 36 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 14 maja 2015
 • Wartość emisji: 20.000.000zł
 • Zabezpieczenie: Hipoteki do kwoty równej co najmniej 150% wartości emisji na nieruchomościach, poręczenie spółki Gwarant Grupa Kapitałowa S.A.
 • Cel emisji: pozyskanie środków na kapitał obrotowy oraz uregulowanie zobowiązań cywilno-prawnych.
 • Wartość nominalna obligacji: 1.000 zł
 • Minimalny zapis: 50.000 zł
 • Termin zapisów i wpłat: 11 maja 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: firma z ponad 110-cio letnią tradycją i doświadczeniem w produkcji wysokiej jakości odkuwek matrycowych. Strategią firmy jest dynamiczny rozwój oraz aktywna obecność na rynku krajowym i zagranicznym.
GetinNobleBank

Oferta publiczna

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank jest bankiem uniwersalnym, który dysponuje bogatą ofertą produktową w zakresie finansowania oraz oszczędzania i inwestowania. Ponadto zapewnia szeroki wachlarz usług dodatkowych dostępnych przy wykorzystaniu różnych kanałów kontaktu z Klientem, m.in. przy użyciu tradycyjnych placówek bankowych oraz platformy internetowej.
Kliknij aby przejść do analizy ekonomicznej spółki >>

Emisja zakończona Zapisy do:
18 maja 2012
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
PP-V zmienne, WIBOR6M + 3,55% półrocznie 72 miesiące 23 maja 2018 40 000 000 zł 1 000 zł 1 000 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Getin Noble Bank S.A.
 • Seria: PP-V
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 3,55%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 72 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 23 maja 2018
 • Wartość emisji: 40.000.000 zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: Podniesienie poziomu funduszy własnych (uzupełniających) Getin Noble Banku pozwalające na rozwój działalności.
 • Wartość nominalna obligacji: 1 000 zł
 • Minimalny zapis: 1.000.000 zł
 • Termin zapisów i wpłat: 18 maja 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Getin Noble Bank jest bankiem uniwersalnym, który dysponuje bogatą ofertą produktową w zakresie finansowania oraz oszczędzania i inwestowania. Ponadto zapewnia szeroki wachlarz usług dodatkowych dostępnych przy wykorzystaniu różnych kanałów kontaktu z Klientem, m.in. przy użyciu tradycyjnych placówek bankowych oraz platformy internetowej.
Nettle

Oferta niepubliczna

Nettle S.A.

Spółka Specjalizuje się w pełnym outsourcingu procesu zarządzania należnościami. Prezentuje nowoczesne podejście i autorskie rozwiązania (także informatyczne), działając w sektorze BPO (Business Process Outsourcing).

Emisja zakończona Zapisy do:
26 kwietnia 2012
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A zmienne, WIBOR6M + 8% półrocznie 24 miesiące 28 kwietnia 2014 5 000 000 zł 1 000 zł 20 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Nettle S.A.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 8%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 24 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 28 kwietnia 2014
 • Wartość emisji: 5.000.000zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: pozyskanie środków na realizację strategicznych projektów Spółki oraz sfinansowanie bieżącej działalności Spółki.
 • Wartość nominalna obligacji: 1.000 zł
 • Minimalny zapis: 20.000 zł
 • Termin zapisów: 26 kwietnia 2012 roku
 • Termin wpłat: 27 kwietnia 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Spółka Specjalizuje się w pełnym outsourcingu procesu zarządzania należnościami. Prezentuje nowoczesne podejście i autorskie rozwiązania (także informatyczne), działając w sektorze BPO (Business Process Outsourcing).
AdmiralBoats

Oferta niepubliczna

Admiral Boats S.A.

Admiral Boats to dynamicznie rozwijający się producent łodzi.
Kliknij aby przejść do analizy ekonomicznej spółki >>

Emisja zakończona Zapisy do:
16 kwietnia 2012
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
C zmienne, WIBOR3M + 7,2% kwartalnie 36 miesięcy 16 kwietnia 2015 6 000 000 zł 1 000 zł 50 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Admiral Boats S.A.
 • Seria: C
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M + 7,2%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 36 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 16 kwietnia 2015
 • Wartość emisji: 6.000.000zł
 • Zabezpieczenie: Poręczenie głównego akcjonariusza, który dodatkowo podda się rygorowi egzekucji w trybie art 777 § 1 pkt 5 KPC
 • Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 1.000 zł
 • Minimalny zapis: 50.000 zł
 • Termin zapisów i wpłat: 16 kwietnia 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Admiral Boats S.A. jest prężnie rozwijającym się producentem i dystrybutorem łodzi. Spółka eksportuje 99% łodzi do Europy Zachodniej, a w szczególności do Holandii, Niemiec i Norwegii. Wszystkie łodzie posiadają znak bezpieczeństwa CE przyznawany przez instytucję certyfikującą (Polski Rejestr Statków). Dodatkowo Spółka zastrzegła na terenie Unii Europejskiej wzory użytkowe swoich łodzi. Wyroby Spółki cechuje wysoka jakość, bezpieczeństwo i konkurencyjna cena. W 2011 r. Spółka miała w ofercie ponad 20 modeli łodzi. W 2012 r. oferta zostanie poszerzona do 45 modeli.
GetinNobleBank

Oferta publiczna

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank jest bankiem uniwersalnym, który dysponuje bogatą ofertą produktową w zakresie finansowania oraz oszczędzania i inwestowania. Ponadto zapewnia szeroki wachlarz usług dodatkowych dostępnych przy wykorzystaniu różnych kanałów kontaktu z Klientem, m.in. przy użyciu tradycyjnych placówek bankowych oraz platformy internetowej.
Kliknij aby przejść do analizy ekonomicznej spółki >>

Emisja zakończona Zapisy do:
20 kwietnia 2012
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
PP-IV zmienne, WIBOR6M + 3,55% półrocznie 72 miesiące 27 kwietnia 2018 40 000 000 zł 1 000 zł 25 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Getin Noble Bank S.A.
 • Seria: PP-IV
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 3,55%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 72 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 27 kwietnia 2018
 • Wartość emisji: 40.000.000 zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: Podniesienie poziomu funduszy własnych (uzupełniających) Getin Noble Banku pozwalające na rozwój działalności.
 • Wartość nominalna obligacji: 1 000 zł
 • Minimalny zapis: 25.000 zł
 • Termin zapisów i wpłat: 20 kwietnia 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Getin Noble Bank jest bankiem uniwersalnym, który dysponuje bogatą ofertą produktową w zakresie finansowania oraz oszczędzania i inwestowania. Ponadto zapewnia szeroki wachlarz usług dodatkowych dostępnych przy wykorzystaniu różnych kanałów kontaktu z Klientem, m.in. przy użyciu tradycyjnych placówek bankowych oraz platformy internetowej.
EGBFinanse

Oferta niepubliczna

EGB Finanse Sp. z o.o.

Spółka dostarcza małym i średnim firmom finansowania bieżącego, poprzez pomoc w ściąganiu należności od wierzycieli. Dzięki Elektronicznemu Systemowi Windykacji, klienci mają dostęp do monitoringu należności, windykacji oraz wykupu należności przed terminem wymagalności (należności drobne oraz wysokocenne).
Kliknij aby przejść do analizy ekonomicznej spółki >>

Emisja zakończona Zapisy do:
27 marca 2012
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A, B stałe, 12% jednorazowa 6 miesięcy 28 września 2012 2 100 000 zł 30 000 zł 30 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: EGB Finanse Sp. z o.o.
 • Seria: A, B
 • Oprocentowanie: stałe, 12%
 • Wypłata odsetek: jednorazowo
 • Okres do wykupu: 6 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 28 września 2012
 • Wartość emisji: 2.100.000 zł:
  • seria A: 1.500.000 zł
  • seria B: 600.000 zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: Pozyskanie przez Emitenta finansowania na aktywność w obszarze podstawowej działalności Emitenta.
 • Wartość nominalna obligacji: 30.000 zł
 • Minimalny zapis: 30.000 zł
 • Termin zapisów: 27 marca 2012 roku
 • Termin wpłat: 28 marca 2012 roku
 • Catalyst: emitent nie ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Spółka dostarcza małym i średnim firmom finansowania bieżącego, poprzez pomoc w ściąganiu należności od wierzycieli. Dzięki Elektronicznemu Systemowi Windykacji, klienci mają dostęp do monitoringu należności, windykacji oraz wykupu należności przed terminem wymagalności (należności drobne oraz wysokocenne).