Emisje obligacji – oferty bieżące i historyczne

Sortuj oferty

Rodzaj emisji

Oprocentowanie

Minimalny Zapis

Emitent

2CPartners

Oferta niepubliczna

2C Partners Sp. z o.o.

Podstawowa działalność spółki polega na restrukturyzacji nieruchomości mieszkalnych. Dotyczy ona aspektów prawnych, ekonomicznych oraz administracyjno-budowlanych.

Emisja zakończona Zapisy do:
28 marca 2012
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
B zmienne, WIBOR3M + marża kwartalnie 30 miesięcy 30 września 2014 2 000 000 zł 100 zł 50 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: 2C Partners Sp. z o.o.
 • Seria: B
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + marża:
  • 8,5% – w okresie od daty przydziału Obligacji do zakończenia okresu odsetkowego, w którym zostało ustanowione zabezpieczenie
  • 7,0% – w okresach odsetkowych po ustanowieniu zabezpieczenia
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 30 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 30 września 2014
 • Wartość emisji: 2.000.000 zł
 • Zabezpieczenie: hipoteka na nieruchomościach o wartości co najmniej 2,4 mln zł.
 • Cel emisji: sfinansowanie nabycia nieruchomości położonej na ulicy Śmiałej 77 w Warszawie lub innej nieruchomości o podobnym do niej charakterze i wartości, na której Emitent mógłby zrealizowad proces jej restrukturyzacji.
 • Wartość nominalna obligacji: 100 zł
 • Minimalny zapis: 50.000 zł
 • Termin zapisów i wpłat: 28 marca 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Spółka zajmuje się restrukturyzacją nieruchomości mieszkalnych, w szczególności kamienic. Restrukturyzacja dotyczy aspektów prawnych, ekonomicznych oraz administracyjno-budowlanych. Aktualnie wraz ze spółką powiązaną kapitałowo prowadzą inwestycje na terenie Warszawy, Sopotu i Gliwic.
Carcade

Oferta publiczna

Carcade Polska Sp. z o.o.

Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta jest działalność holdingów finansowych. Emitent jest spółką celową, nabytą przez spółkę prawa rosyjskiego, prowadzącą działalność pod firmą Общество с ограниченной ответственностью „Каркаде”.

Emisja zakończona Zapisy do:
26 marca 2012
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A stałe, 9,8% kwartalnie 12 miesięcy 26 marca 2013 50 000 000 zł 100 zł 210 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Carcade Polska Sp. z o.o.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: stałe, 9,8%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 12 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 26 marca 2013
 • Wartość emisji: 50.000.000 zł
 • Zabezpieczenie: Poręczenie przez rosyjską spółkę będącą wspólnikiem emitenta
 • Cele emisji: Emitent zawrze z Getin Noble Bank S.A. transakcję, za pomocą której przewalutuje pozyskane z Emisji Obligacji środki na ruble rosyjskie, jednocześnie zabezpieczając ryzyko walutowe. Następnie, przekaże pozyskane środki do Poręczyciela, w ramach umowy o skutku ekonomicznym odpowiadającym umowie pożyczki. Poręczyciel wykorzysta te środki na prowadzenie i finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. Źródło spłaty Obligacji stanowi zwrot pożyczki udzielonej Poręczycielowi. Spłata pożyczki nastąpi z wolnych środków wygenerowanych w ramach działalności Poręczyciela.
 • Wartość nominalna obligacji: 100 zł
 • Minimalny zapis: 210.000 zł
 • Termin zapisów: 26 marca 2012 roku
 • Catalyst: emitent nie ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta jest działalność holdingów finansowych. Emitent jest spółką celową, nabytą przez spółkę prawa rosyjskiego, prowadzącą działalność pod firmą Общество с ограниченной ответственностью „Каркаде” (brzmienie firmy w języku polskim: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „CARCADE”) z siedzibą w Kaliningradzie, Federacja Rosyjska, w celu przeprowadzenia emisji obligacji na terytorium Polski.
KonceptWS

Oferta publiczna

Koncept WS sp. z o.o. S.K.A.

Spółka prowadzi działalność na rynku obrotu nieruchomościami specjalizując się w wyszukiwaniu, typowaniu optymalnego wykorzystania i inwestowania w nieruchomości na terenie całego kraju.

Emisja zakończona Zapisy do:
28 marca 2012
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A zmienne, WIBOR3M + 6,5% kwartalnie 12 miesięcy 29 marca 2013 7 000 000 zł 1 000 zł 210 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Koncept WS sp. z o.o. S.K.A
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 3M + 6,5%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 12 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 29 marca 2013
 • Wartość emisji: 7.000.000 zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cele emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 1.000 zł
 • Minimalny zapis: 210.000 zł
 • Termin zapisów: 28 marca 2012 roku
 • Termin wpłat: 29 marca 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Spółka prowadzi działalność na rynku obrotu nieruchomościami specjalizując się w wyszukiwaniu, typowaniu optymalnego wykorzystania i inwestowania w nieruchomości na terenie całego kraju.
Odlewnia Żeliwa

Oferta niepubliczna

Odlewnia Żeliwa S.A.

Odlewnia Żeliwa S.A. w Zawierciu produkuje łączniki z żeliwa ciągliwego oraz odlewy maszynowe wykonywane na indywidualne zamówienia klientów z różnego rodzaju żeliw

Emisja zakończona Zapisy do:
2 marca 2012
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
C zmienne, WIBOR3M + 7% kwartalnie 36 miesięcy 5 lutego 2015 30 000 000 zł 1 000 zł 50 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Odlewnia Żeliwa S.A.
 • Seria: C
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 3M + 7%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 36 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 5 lutego 2015
 • Wartość emisji: 30.000.000 zł
 • Zabezpieczenie: hipoteka na nieruchomościach
 • Cele emisji: Spłata zobowiązań, pozyskanie środków na kapitał obrotowy
 • Wartość nominalna obligacji: 1.000 zł
 • Minimalny zapis: 50.000 zł
 • Termin zapisów i wpłat: 02 marca 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Odlewnia Żeliwa S.A. w Zawierciu produkuje łączniki z żeliwa ciągliwego oraz odlewy maszynowe wykonywane na indywidualne zamówienia klientów z różnego rodzaju żeliw
Dominium

Oferta publiczna

Dominium S.A.

W pełni Polska sieć pizzerii prowadzona od 1993 roku. Obecnie prowadzonych jest ponad 60 lokali.

Emisja zakończona Zapisy do:
21 marca 2012
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A zmienne, WIBOR6M + 7,1% półrocznie 30 miesięcy 12 września 2014 15 000 000 zł 1 000 zł 210 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Dominium S.A.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + 7,1%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 30 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 12 września 2014
 • Wartość emisji: 15.000.000zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cele emisji:: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 1 000 zł
 • Minimalny zapis: 210 000 zł
 • Termin zapisów: 21 marca 2012 roku
 • Termin wpłat: 22 marca 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: W pełni Polska sieć pizzerii prowadzona od 1993 roku. Obecnie prowadzonych jest ponad 60 lokali.
Centrozap

Oferta publiczna

Centrozap S.A.

Centrozap działa na rynku od 1951 roku, początkowo jako firma importująca i eksportująca urządzenia dla górnictwa i hutnictwa.

Emisja zakończona Zapisy do:
2 marca 2012
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A zmienne, WIBOR6M + 6% półrocznie 36 miesięcy 02 marca 2015 15 000 000 zł 1 000 zł 250 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Centrozap S.A.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + 6%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 36 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 02 marca 2015
 • Wartość emisji: 15.000.000zł
 • Zabezpieczenie: hipoteka do kwoty 25.000.000 zł.
 • Cele emisji:: Spłata zobowiązań w celu zwolnienia zabezpieczeń ustanowionych na majątku spółki zależnej; Zwiększenie skali działalności na rynku obrotu energią elektryczną
 • Wartość nominalna obligacji: 1 000 zł
 • Minimalny zapis: 250 000 zł
 • Termin zapisów i wpłat: 2 marca 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Centrozap działa na rynku od 1951 roku, początkowo jako firma importująca i eksportująca urządzenia dla górnictwa i hutnictwa. Wraz z dalszym rozwojem spółki obrót objął kolejne branże, m.in: koksownictwo, odlewnictwo, metalurgia kolorowa wraz z hutnictwem żelaza i stali oraz górnictwem.
Presco Group

Oferta publiczna

P.R.E.S.C.O. Group S.A.

Głównym przedmiotem działalności Grupy są inwestycje w nieregularne wierzytelności konsumenckie i następnie odzyskiwanie ich na własny rachunek.

Emisja zakończona Zapisy do:
22 lutego 2012
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
C zmienne, WIBOR6M + 5,2% półrocznie 30 miesięcy 22 lutego 2014 roku 30 000 000 zł 1 000 zł 210 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: P.R.E.S.C.O. Group S.A.
 • Seria: C
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + 5,2%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 30 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 23 sierpnia 2014
 • Wartość emisji: 30.000.000zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cele emisji: Celem Emisji Obligacji jest pozyskanie środków finansowych na zakupy portfeli wierzytelności przez podmioty wchodzące w skład Grupy oraz sfinansowanie kosztów obsługi nabytych przez Grupę pakietów wierzytelności.
 • Wartość nominalna obligacji: 1 000 zł
 • Minimalny zapis: 210 000 zł
 • Termin zapisów: 22 lutego 2014 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Głównym przedmiotem działalności Grupy są inwestycje w nieregularne wierzytelności konsumenckie i następnie odzyskiwanie ich na własny rachunek. W skład portfela wchodzą głównie wierzytelności od osób fizycznych pochodzące z branży usług telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowej, telewizji cyfrowej oraz bankowej.
Marka

Oferta niepubliczna

Marka S.A.

Marka S.A. jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową, specjalizującą się w dostarczaniu szybkich pożyczek gotówkowych. Firma rozpoczęła działalność w 2006 roku i od tego momentu nieprzerwanie świadczy profesjonalne usługi w zakresie udzielania wsparcia finansowego.
Kliknij aby przejść do analizy ekonomicznej spółki >>

Emisja zakończona Zapisy do:
13 lutego 2012
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A zmienne, WIBOR6M + 8% półrocznie 24 miesiące 17 lutego 2014 15 000 000 zł 1 000 zł 50 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Marka S.A.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + 8%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 24 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 17 lutego 2014
 • Wartość emisji: 15.000.000 zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone.
 • Cele emisji:
  • zwiększenie portfela pożyczek udzielanych w ramach działalności podstawowej w obecnym zakresie geograficznym działania Emitenta
  • rozwój nowych placówek, w których prowadzona będzie działalność Emitenta poprzez utworzenie nowych biur Emitenta
  • spłata, wybranych przez Emitenta po emisji Obligacji, zobowiązań oprocentowanych Emitenta.
 • Wartość nominalna obligacji: 1.000 zł
 • Minimalny zapis: 50.000 zł
 • Termin zapisów i wpłat: 13 lutego 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Marka S.A. jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową, specjalizującą się w dostarczaniu szybkich pożyczek gotówkowych. Firma rozpoczęła działalność w 2006 roku i od tego momentu nieprzerwanie świadczy profesjonalne usługi w zakresie udzielania wsparcia finansowego.
GPW

Oferta publiczna

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest spółką akcyjną powołaną przez Skarb Państwa. Zadaniem GPW jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi. Giełda zapewnia koncentrację w jednym miejscu i czasie ofert kupujących i sprzedających w celu wyznaczenia kursu i realizacji transakcji.

Emisja zakończona Zapisy do:
13 lutego 2012
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
B zmienne, WIBOR6M + 1,17% półrocznie 59 miesięcy 02 stycznia 2017 75 000 000 zł 100 zł 1 009 .10 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 • Seria: B
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 1,17%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 59 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 02 stycznia 2017
 • Wartość emisji: 75.000.000 zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 100 zł
 • Minimalny zapis: 1 009,10 zł
 • Termin zapisów: 13 lutego 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest spółką akcyjną powołaną przez Skarb Państwa. Zadaniem GPW jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi. Giełda zapewnia koncentrację w jednym miejscu i czasie ofert kupujących i sprzedających w celu wyznaczenia kursu i realizacji transakcji.
GetinNobleBank

Oferta publiczna

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank jest bankiem uniwersalnym, który dysponuje bogatą ofertą produktową w zakresie finansowania oraz oszczędzania i inwestowania. Ponadto zapewnia szeroki wachlarz usług dodatkowych dostępnych przy wykorzystaniu różnych kanałów kontaktu z Klientem, m.in. przy użyciu tradycyjnych placówek bankowych oraz platformy internetowej.
Kliknij aby przejść do analizy ekonomicznej spółki >>

Emisja zakończona Zapisy do:
15 lutego 2012
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
PP-I zmienne, WIBOR6M + 3,75% półrocznie 72 miesiące 23 lutego 2018 200 000 000 zł 1 000 zł 25 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Getin Noble Bank S.A.
 • Seria: PP-I
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 3,75%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 72 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 23 lutego 2018
 • Wartość emisji: 200.000.000 zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: Podniesienie poziomu funduszy własnych (uzupełniających) Getin Noble Banku pozwalające na rozwój działalności.
 • Wartość nominalna obligacji: 1 000 zł
 • Minimalny zapis: 25.000 zł
 • Termin zapisów i wpłat: 15 luty 2012 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Getin Noble Bank jest bankiem uniwersalnym, który dysponuje bogatą ofertą produktową w zakresie finansowania oraz oszczędzania i inwestowania. Ponadto zapewnia szeroki wachlarz usług dodatkowych dostępnych przy wykorzystaniu różnych kanałów kontaktu z Klientem, m.in. przy użyciu tradycyjnych placówek bankowych oraz platformy internetowej.