Emisje obligacji – oferty bieżące i historyczne

Sortuj oferty

Rodzaj emisji

Oprocentowanie

Minimalny Zapis

Emitent

EKancelariaGPF

Oferta publiczna

E-Kancelaria S.A.

e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna specjalizuje się w kompleksowej obsłudze w zakresie zarządzania wierzytelnościami oraz doradztwie prawnym.

Emisja zakończona Zapisy do:
8 listopada 2011
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
E stałe, 13% kwartalnie 12 miesięcy 10 listopada 2012 10 000 000 zł 1 000 zł 250 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: E-Kancelaria GPF S.A.
 • Seria: E
 • Oprocentowanie: stałe, 13%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 12 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 10 listopada 2012
 • Wartość emisji: 10.000.000zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cele emisji:
  • zwiększenie środków obrotowych na finansowanie bieżącej działalności Spółki, w szczególności w zakresie zakupu portfeli wierzytelności oraz pokrycie kosztów związanych z emisją Obligacji,
  • po uzyskaniu przez Emitenta pozwolenia od KNF na zarządzanie wierzytelnościami sekurytyzowanymi, środki pozyskane z emisji obligacji serii E zostaną także przeznaczone na zakup certyfikatów inwestycyjnych funduszu UniFund NS FIZ.
 • Wartość nominalna obligacji: 1 000 zł
 • Minimalny zapis: 250 000zł
 • Termin zapisów i wpłat: do 8 listopada 2011 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna specjalizuje się w kompleksowej obsłudze w zakresie zarządzania wierzytelnościami oraz doradztwie prawnym. W ciągu 8 lat objęła swoją działalnością większą część kraju poprzez sieć oddziałów. Dzięki profesjonalnej obsłudze i skuteczności działań może poszczycić się obsługą ponad 10 000 klientów. Suma wierzytelności przyjętych do windykacji oraz zakupionych przez firmę przekroczyła już 1 mld zł.
MWTrade

Oferta publiczna

M.W. Trade

M.W. Trade Spółka Akcyjna jest instytucją finansową wyspecjalizowaną w oferowaniu produktów i usług finansowych dla podmiotów działających na rynku medycznym, a także w innych segmentach gospodarki.

Emisja zakończona Zapisy do:
21 października 2011
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
K/2011 zmienne, WIBOR3M + 4,3% kwartalnie 36 miesięcy 24 października 2014 45 000 000 zł 100 zł 225 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: M.W. Trade
 • Seria: K/2011
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M + 4,3%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 36 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 24 października 2014
 • Wartość emisji: 45.000.000zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: Środki pozyskane z emisji obligacji Emitent zamierza przeznaczyć na aktywność w obszarze podstawowej działalności operacyjnej.
 • Wartość nominalna obligacji: 100 zł
 • Minimalny zapis: 225 000zł
 • Termin zapisów i wpłat: do 21 października 2011 roku
 • Catalyst: emitent nie ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: M.W. Trade Spółka Akcyjna jest instytucją finansową wyspecjalizowaną w oferowaniu produktów i usług finansowych dla podmiotów działających na rynku medycznym, a także w innych segmentach gospodarki. Od sierpnia 2010 roku M.W. Trade SA stało się częścią grupy finansowej Getin Holding SA. Dzięki inkorporacji do Grupy Spółka istotnie zwiększyła swoją pozycję konkurencyjną, zyskując możliwość nawiązania stałej współpracy z instytucjami finansowymi Grupy (m.in. Getin Noble Bank, Idea Bank Polska czy Towarzystwo Ubezpieczeń Europa), z którymi dotychczas nie współdziałała.
AdmiralBoats

Oferta publiczna

Admiral Boats S.A.

Admiral Boats to dynamicznie rozwijający się producent łodzi.
Kliknij aby przejść do analizy ekonomicznej spółki >>

Emisja zakończona Zapisy do:
18 października 2011
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
B zmienne, WIBOR3M + 6,95% kwartalnie 24 miesiące 21 października 2013 10 000 000 zł 1 000 zł 225 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Admiral Boats S.A.
 • Seria: B
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M + 6,95%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 24 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 21 października 2013
 • Wartość emisji: 10.000.000zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 1000 zł
 • Minimalny zapis: 225 000zł
 • Termin zapisów: do 18 października 2011 roku
 • Termin wpłat: do 19 października 2011 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Admiral Boats S.A. jest prężnie rozwijającym się producentem i dystrybutorem łodzi. Spółka eksportuje 99% łodzi do Europy Zachodniej, a w szczególności do Holandii, Niemiec i Norwegii. Wszystkie łodzie posiadają znak bezpieczeństwa CE przyznawany przez instytucję certyfikującą (Polski Rejestr Statków). Dodatkowo Spółka zastrzegła na terenie Unii Europejskiej wzory użytkowe swoich łodzi. Wyroby Spółki cechuje wysoka jakość, bezpieczeństwo i konkurencyjna cena. W 2011 r. Spółka miała w ofercie ponad 20 modeli łodzi. W 2012 r. oferta zostanie poszerzona do 45 modeli.
Timberone

Oferta niepubliczna

Timberone S.A.

Misją TimberOne jest produkcja drewnianych elementów konstrukcyjnych nowej generacji. Spółka planuje wytwarzać elementy konstrukcyjne z drewna oparte na nowatorskich technologiach projektowo-wykonawczych. W ofercie firmy znajdą się produkty najlepszego gatunku, dostępne w całej Europie oraz na głównych rynkach zbytu, Japoni i USA.

Emisja zakończona Zapisy do:
11 października 2011
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
B stałe, 12% półrocznie 24 miesiące 11 października 2013 4 000 000 zł 100 zł 10 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Timberone S.A.
 • Seria: B
 • Oprocentowanie: stałe, 12%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 24 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 11 października 2013
 • Wartość emisji: 4.000.000zł
 • Zabezpieczenie: Hipoteka na wskazanej nieruchomości (19 000 000) do momentu podpisania umowy kredytowej z PKO BP na inwestycję (bank wpisze się na pierwsze miejsce), a zaraz po tym okresie zablokowane na rachunku bankowym środki pieniężne będące równowartością kapitału i odsetek.
 • Cel emisji: finansowanie budowy specjalistycznego zakładu przetwórstwa drzewnego („Inwestycja”) realizowanej przez TimberOne S.A. , finansowanie działalności operacyjnej, finansowanie wkładu własnego dla dotacji na budowę.
 • Wartość nominalna obligacji: 10.000 zł
 • Minimalny zapis: 10.000 zł
 • Termin zapisów i wpłat: do 11 października 2011
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Strategia spółki: zdobycie pozycji głównego producenta na krajowym rynku elementów konstrukcyjnych z drewna oraz znaczącego udziału w rynku europejskim, wykorzystanie luki podażowej na dynamicznie rozwijającym się rynku produkcji drzewnej o zastosowaniu budowlanym, przewaga konkurencyjna w pozyskiwaniu taniego surowca niedostępnego dla innych graczy, najnowocześniejsza technologia, synergia energetyczna i przewaga kosztowa.
Mew

Oferta niepubliczna

MEW S.A.

Firma koncentruje się na budowie małych elektrowni wodnych w celu czerpania późniejszych zysków.

Emisja zakończona Zapisy do:
11 października 2011
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
B stałe, 12,5% półrocznie 24 miesiące 11 października 2013 2 800 000 zł 100 zł 10 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: MEW S.A.
 • Seria: B
 • Oprocentowanie: stałe, 12,5%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 24 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 11 października 2013
 • Wartość emisji: 2.800.000zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 100 zł
 • Minimalny zapis: 10 000zł
 • Termin zapisów i wpłat: do 11 października 2011 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: MEW S.A. jest deweloperem i operatorem małych elektrowni wodnych. Spółka powstała w lipcu 2009 roku, a 19 marca 2010 zadebiutowała na rynku NewConnect. Obecnie firma jest liderem na rynku małej energetyki wodnej w Polsce. Polskie rzeki mają potencjał techniczny szacowany na 13 700 GWh na rok. Jest on wykorzystany jedynie w 14,6%. Niski stopień wykorzystania hydroenergii i sprzyjająca polityka gospodarcza na szczeblu krajowym oraz Unii Europejskiej tworzą korzystne warunki do szybkiego rozwoju małej energetyki wodnej.
2CPartners

Oferta niepubliczna

2C Partners Sp. z o.o.

Podstawowa działalność spółki polega na restrukturyzacji nieruchomości mieszkalnych. Dotyczy ona aspektów prawnych, ekonomicznych oraz administracyjno-budowlanych.

Emisja zakończona Zapisy do:
3 października 2011
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A zmienne, WIBOR6M + 7% półrocznie 36 miesięcy 30 września 2014 3 000 000 zł 50 000 zł 50 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: 2C Partners Sp. z o.o.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 7%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 36 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 30 września 2014
 • Wartość emisji: 3.000.000zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone (dobezpieczenie na nieruchomości wycenionej na 3.434.700PLN)
 • Cel emisji: pozyskanie finansowania na zakup nieruchomości.
 • Wartość nominalna obligacji: 50.000 zł
 • Minimalny zapis: 50.000 zł
 • Termin zapisów: do 03 października 2011
 • Termin wpłat: do 07 października 2011
 • Catalyst: emitent nie ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Spółka zajmuje się restrukturyzacją nieruchomości mieszkalnych, w szczególności kamienic. Restrukturyzacja dotyczy aspektów prawnych, ekonomicznych oraz administracyjno-budowlanych. Aktualnie wraz ze spółką powiązaną kapitałowo prowadzą inwestycje na terenie Warszawy, Sopotu i Gliwic.
ZPMHenrykKania

Oferta publiczna

ZPM Henryk Kania S.A.

Nowoczesny producent wyrobów mięsnych, działającym na rynku od 1990 r., generującym obecnie przychody na poziomie ponad 300 mln zł.

Emisja zakończona Zapisy do:
28 września 2011
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A zmienne, WIBOR3M + 6,3% kwartalnie 24 miesiące 27 września 2013 15 000 000 zł 1 000 zł 220 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: ZPM Henryk Kania S.A.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M + 6,3%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 24 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 27 września 2013
 • Wartość emisji: 15.000.000zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 1000 zł
 • Minimalny zapis: 220 000zł
 • Termin zapisów i wpłat: do 28 września 2011 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Zakład produkcyjny oraz siedziba Spółki znajduje się w Pszczynie. Dzięki przeprowadzonym inwestycjom i rozbudowie zakładu, zdolności wytwórcze Emitenta wynoszą obecnie do 120 ton na dobę. Zakład produkcyjny na każdym etapie produkcji wyposażony jest w najwyższej klasy maszyny i urządzenia. ZPM Henryk Kania S.A. posiada uprawnienia do eksportu oraz spełnia wymogi systemu jakości wymagane w Unii Europejskiej. Firma uzyskała również międzynarodowe certyfikaty bezpieczeństwa i jakości – IFS (International Food Standard) oraz BRC (British Retail Consorcium).
OliviaBusinessCentre

Oferta publiczna

Olivia Business Centre SP. Z O.O. S.K.A.

Olivia Business Centre to największe centrum biznesowe i biurowe w Polsce Północnej, zlokalizowane w centrum aglomeracji, przy głównej arterii łączącej całe Trójmiasto

Emisja zakończona Zapisy do:
29 września 2011
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
C stałe, 9,8% kwartalnie 42 miesiące 30 marca 2015 50 000 000zł 1 000 zł 220 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Olivia Business Centre SP. Z O.O. S.K.A.
 • Seria: C
 • Oprocentowanie: stałe, 9,8%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 42 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 30 marca 2015
 • Wartość emisji: 50.000.000zł
 • Zabezpieczenie: 62.500.000zł (hipoteka na nieruchomości)
 • Cel emisji: Emitent przeznaczy środki na realizację i obsługę finansową projektu Olivia Business Centre.
 • Wartość nominalna obligacji: 1000 zł
 • Minimalny zapis: 220 000zł
 • Termin zapisów i wpłat: do 29 września 2011 roku
 • Catalyst: emitent nie ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Olivia Business Centre to największe centrum biznesowe i biurowe w Polsce Północnej, zlokalizowane w centrum aglomeracji, przy głównej arterii łączącej całe Trójmiasto – al. Grunwaldzkiej. Na sąsiednich działkach znajduje się główny kampus Uniwersytetu Gdańskiego, który jest obecnie w trakcie intensywnej rozbudowy oraz hala widowiskowo-sportowa Olivia. Olivia Business Centre będzie powstawało w kilku etapach, aby ostatecznie osiągnąć niemal 120 tys. m² nowoczesnej powierzchni biurowej o najwyższym standardzie (klasa A), na działce o powierzchni 3,5 ha.
WratislaviaBio

Oferta publiczna

Wratislavia-Bio Sp. z o.o.

Celem strategicznym Spółki jest osiągnięcie czołowej pozycji na krajowym rynku biopaliw oraz wspieranie idei czystego środowiska poprzez promocję alternatywnych źródeł energii.

Emisja zakończona Zapisy do:
23 września 2011
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A stałe, 11% kwartalnie 3 miesiące 26 grudnia 2011 40 000 000 zł 1 000 zł 220 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Wratislavia-Bio Sp. z o.o.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: stałe, ok. 11%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 3 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 26 grudnia 2011
 • Wartość emisji: 40.000.000zł
 • Zabezpieczenie: 80.000.000zł (gwarancja Bartimpex S.A.)
 • Cel emisji: Środki pozyskane z emisji Obligacji przeznaczone będą na podstawową działalność operacyjną związaną z zakupem rzepaku oraz innych surowców do produkcji estrów metylowych celem zabezpieczenia produkcji estrów metylowych na poziomie nie mniejszym niż 10.000 ton miesięcznie oraz z przeznaczeniem rzepaku na działalność handlową na wolnym rynku realizując transakcje zamknięte.
 • Wartość nominalna obligacji: 1000 zł
 • Minimalny zapis: 220 000zł
 • Termin zapisów: do 23 września 2011 roku
 • Termin wpłat: do 26 września 2011 roku
 • Catalyst: emitent nie ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: „Wratislavia – Bio” Sp. z o.o. została utworzona w 2005 roku. Z końcem 2007 roku nastąpił rozruch technologiczny wytwórni, na którą składają się sekcje rafinacji oleju, transestryfikacji oraz rafinacji gliceryny. Posiada bazę magazynową o łącznej pojemności 8.500 m3 dla wyrobów gotowych oraz 9.000 m3 dla surowców. Na terenie bazy magazynowej znajduje się terminal kolejowy oraz samochodowy. Wytwórnia jest największą tego typu instalacją w Polsce i jedną z największych w Europie.
NaviGroup

Oferta publiczna

Navi Group S.A.

NAVI GROUP S.A. jest to grupa spółek kompleksowo zajmujących się nabywaniem i serwisowaniem portfeli wierzytelności masowych, a także świadczeniem komplementarnych usług związanych z zarządzaniem wierzytelnościami masowymi, w tym także usług asset management.

Emisja zakończona Zapisy do:
16 września 2011
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
D zmienne, WIBOR3M + 8,7% kwartalnie 15 miesięcy 18 grudnia 2012 10 000 000 zł 1 000 zł 215 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Navi Group S.A.
 • Seria: D
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 3M+8,7%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 15 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 18 grudnia 2012
 • Wartość emisji: 10.000.000zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 1000 zł
 • Minimalny zapis: 215 000zł
 • Termin zapisów: do 16 września 2011 roku
 • Termin wpłat: do 19 września 2011 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: NAVI GROUP S.A. to grupa spółek kompleksowo zajmujących się nabywaniem i serwisowaniem portfeli wierzytelności masowych, a także świadczeniem komplementarnych usług związanych z doradztwem dla spółek inwestujących w portfele wierzytelności (asset management).