Emisje obligacji – oferty bieżące i historyczne

Sortuj oferty

Rodzaj emisji

Oprocentowanie

Minimalny Zapis

Emitent

RichterMed

Oferta niepubliczna

Richter Med S.A.

Firma zajmuje się dystrybucją sprzętu medycznego wiodących światowych producentów. Partnerami handlowymi firmy są Hill-Rom Inc. i Liko AB. Oferta obejmuje szeroką gamę produktów z architektury wyposażenia oddziałów szpitalnych.

Emisja zakończona Zapisy do:
29 sierpnia 2011
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A stałe, 12,2% półrocznie 18 miesięcy 28 lutego 2013 4 000 000 zł 50 000 zł 50 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Richter Med S.A.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: stałe, 12,2%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 18 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 28 lutego 2013
 • Wartość emisji: 4.000.000zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: pozyskanie środków na finansowanie kapitału obrotowego Emitenta
 • Wartość nominalna obligacji: 50.000 zł
 • Minimalny zapis: 50.000 zł
 • Termin zapisów: do 29 sierpnia 2011
 • Termin wpłat: do 31 sierpnia 2011
 • Catalyst: emitent nie ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Richter Med S.A. jest dystrybutorem sprzętu medycznego renomowanych firm światowych. Spółka przede wszystkim sprzedaje sprzęt medyczny w drodze przetargów ogłaszanych przez szpitale. Dodatkowo działalność firmy obejmuje również prowadzenie kompleksowych projektów inwestycyjnych, których celem jest doradztwo podczas tworzenia i realizowania kolejnych etapów inwestycyjnych związanych z budową nowych placówek i remontem dotychczas istniejących.
Marvipol

Oferta publiczna

Marvipol S.A.

MARVIPOL S.A. warszawski deweloper, realizujący znane i prestiżowe apartamenty oraz mieszkania o podwyższonym standardzie, w najlepszych lokalizacjach stolicy. Spółka dostarcza na rynek również powierzchnie usługowe jak i biurowe.

Emisja zakończona Zapisy do:
15 września 2011
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
D zmienne, WIBOR3M + 4,29% kwartalnie 36 miesięcy 16 września 2014 50 000 000 zł 1 000 zł 210 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Marvipol S.A.
 • Seria: D
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 3M+4,29%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 36 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 16 września 2014
 • Wartość emisji: 50.000.000 zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Obligacje zamienne na akcje co 6 miesięcy od daty emisji: w pierwszym roku – 11zł; w drugim roku – 12zł; w trzecim roku – 13zł
 • Cel emisji: Zakup działek budowlanych w Warszawie w celu realizacji nowych projektów deweloperskich oraz zasilenie kapitału obrotowego.
 • Wartość nominalna obligacji: 1000 zł
 • Minimalny zapis: 210 000zł
 • Termin zapisów: do 15 września 2011 roku
 • Termin wpłat: do 15 września 2011 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Obecnie działalność Grupy Marvipol koncentruje się na trzech segmentach branżowych: działalności deweloperskiej, sprzedaży samochodów oraz działalności myjni samochodowych. Emitent z powodzeniem uzyskuje finansowanie bankowe dla realizacji swoich projektów. Realizacja wielu inwestycji oraz terminowa spłata kredytów sprawiły, że Marvipol jest darzony zaufaniem.
PlatinumPropertiesGroup

Oferta publiczna

Platinum Properties Group S.A.

PPG S.A jest spółką publiczną zajmującą się inwestycjami i budowaniem wartości w obszarze nieruchomości w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Emisja zakończona Zapisy do:
2 września 2011
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A zmienne, WIBOR6M + 7,5% półrocznie 12 miesięcy 4 września 2012 r. 7 000 000 zł 1 000 zł 210 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Platinum Properties Group S.A.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M+7,5%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 12 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 4 września 2012 r.
 • Wartość emisji: 7.000.000 zł
 • Zabezpieczenie: w przypadku dojścia emisji do skutku Emitent zobowiązuje się doprowadzić do zawarcia w terminie 14 dni od Dnia Emisji Obligacji umowy zastawu rejestrowego z najwyższą sumą zabezpieczenia będącą dwukrotnością wartości nominalnej objętych Obligacji.
 • Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 1000 zł
 • Minimalny zapis: 210 000zł
 • Termin zapisów: do 2 września 2011 r.
 • Termin wpłat: do 5 września 2011 r.
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Platinum Properties Group jest holdingiem firm z udziałem polskiego kapitału, zajmującym się inwestowaniem, obrotem i zarządzaniem luksusowymi nieruchomościami. Podmiotem dominującym w Grupie jest Platinum Properties Group S.A. Spółka w październiku 2009 r. zadebiutowała na rynku NewConnect, dołączając tym samym do grona spółek publicznych. Docelowo zamierza przejść na parkiet główny, co ma nastąpić w 2011 r.
Miraculum

Oferta niepubliczna

Miraculum S.A.

Działalność Spółki koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży nowoczesnych preparatów do pielęgnacji skóry, depilacji, a także wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków do makijażu.

Emisja zakończona Zapisy do:
22 sierpnia 2011
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
R, S stałe, 14% kwartalnie 6 miesięcy 17.02.2012 - seria R; 22.02.2012 - seria S 2x 500 000 zł 10 000 zł 100 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Miraculum S.A.
 • Seria: R, S
 • Oprocentowanie: stałe, 14%
 • Okres do wykupu: 6 miesięcy
 • Wartość emisji: 2x 500.000zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 10.000 zł
 • Minimalny zapis: 100.000 zł
 • Termin zapisów i wpłat: 17 sierpnia 2011 – seria R; 22 sierpnia 2011 – seria S
 • Catalyst: emitent nie ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Działalność Spółki koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży nowoczesnych preparatów do pielęgnacji skóry, depilacji, a także wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków do makijażu. W portfolio znajdują się następujące marki: Miraculum, Tanita, Pani Walewska, Brutal, Wars, Lider, Być może oraz Paloma. Firma działa na rynku sprzedaży detalicznej. Oznacza to, że produkty oferowane przez Spółkę trafiają do ostatecznych odbiorców (klientów sklepów detalicznych) poprzez kanał tradycyjny (hurtowy) lub nowoczesny (sieci handlowe).
ScoPak

Oferta publiczna

SCO-PAK S.A.

Działalność skupia się na produkcji tektury, opakowań, tektury w technologi plastra miodu oraz kątownika z papieru.

Emisja zakończona Zapisy do:
26 sierpnia 2011
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
B zmienne, WIBOR6M + 7% półrocznie 24 miesiące 29 sierpnia 2013 10 000 000 zł 1 000 zł 205 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: SCO-PAK S.A.
 • Seria: B
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M+7%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 24 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 29 sierpnia 2013
 • Wartość emisji: 10.000.000 zł
 • Zabezpieczenie: 20.000.000 zł (hipoteka na nieruchomości)
 • Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 1000 zł
 • Minimalny zapis: 205 000zł
 • Termin zapisów: do 26 sierpnia 2011 roku
 • Termin wpłat: do 29 sierpnia 2011 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: SCO-PAK S.A. od 14 lat prowadzi działalność na rynku tektury falistej, papieru i opakowań z tektury, drugim co do wielkości sektorze branży opakowaniowej w Polsce. Spółka produkuje tekturę falistą, opakowania z tektury i papier. Zdolności produkcyjne plasują Emitenta w grupie średnich producentów tego sektora.
Hygienika

Oferta niepubliczna

Hygienika S.A.

Hygienika to polska, prężnie rozwijająca się firma, będąca liderem w branży środków higieny osobistej o wysokiej jakości.

Emisja zakończona Zapisy do:
12 sierpnia 2011
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A zmienne, WIBOR6M + 7% półrocznie 24 miesiące 31 lipca 2013 5 000 000 zł 1 000 zł 50 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Hygienika S.A.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M+7%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Termin wykupu obligacji: 31 lipca 2013
 • Wartość emisji: 5.000.000 zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: zgodnie z uchwałą, celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na sfinansowanie działalności bieżącej emitenta.
 • Wartość nominalna obligacji: 1000zł
 • Minimalny zapis: 50 000zł
 • Termin zapisów i wpłat: 12 sierpnia 2011
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Hygienika S.A., notowana na GPW w Warszawie od 2004r, jest liczącym się na rynku producentem wysokiej jakości środków higieny osobistej. Spółka dostarcza swoje wyroby pod markami własnymi: Bambino, Linell, Bambi, BabyShine, Crystaline. Prawie 90% sprzedaży odbywa się poprzez sieci handlowe w Polsce i Europie (m.in. w Czechach, Słowacji, Chorwacji, Słowenii, na Litwie i Białorusi), takie jak: Tesco, Real, Makro, Kaufland, Auchan, Polo Market. Od końca 2009r sprzedaż spółki dynamicznie rośnie, osiągając 40,7 mln zł za okres lip 10 – cze 11. Na 2011r i lata kolejne Hygienika S.A. planuje agresywny rozwój organiczny jak również nie wyklucza działań akwizycyjnych.
RodanSystems

Oferta niepubliczna

Rodan Systems S.A.

Przedmiotem działalności firmy jest wytwarzanie i wdrażanie oprogramowania aplikacyjnego oraz dostawy i instalacje oprogramowania narzędziowego. Rodan Systems jest czołowym producentem programów wspierających zarządzanie informacją.

Emisja zakończona Zapisy do:
4 sierpnia 2011
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A zmienne, WIBOR6M + 8% półrocznie 24 miesiące 5 sierpnia 2013 3 000 000 zł 100 zł 50 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Rodan Systems S.A.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M+8%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 24 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 5 sierpnia 2013
 • Wartość emisji: 3.000.000zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 100 zł
 • Minimalny zapis: 50.000 zł
 • Termin zapisów i wpłat: do 4 sierpnia 2011
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Spółka Rodan Systems rozpoczęła działalność na rynku informatycznym już w latach 90tych. Dotychczas stworzyła wiele platform służących m.in. w zarządzaniu procesami biznesowymi, dokumentami czy informacją. Od stycznia 2008r. jej notowania można śledzić na rynku NewConnect.
WidokEnergia

Oferta publiczna

Widok Energia S.A.

Spółka realizuje inwestycje typu greenfield w bardzo dynamicznym segmencie energii odnawialnej.

Emisja zakończona Zapisy do:
29 lipca 2011
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A zmienne, WIBOR6M + 7,75% półrocznie 12 miesięcy 31 lipca 2012 2 000 000 zł 1 000 zł 205 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Widok Energia S.A.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M+7,75%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 12 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 31 lipca 2012
 • Wartość emisji: 2.000.000 zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: celem emisji obligacji jest zapewnienie bieżącej płynności przy zbiorze biomasy w ilości 30 tys. ton w okresie żniw.
 • Wartość nominalna obligacji: 1000zł
 • Minimalny zapis: 205 000zł
 • Termin zapisów: 29 lipca 2011
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: Widok Energia S.A jest spółką holdingową. W skład grupy kapitałowej, poza Emitentem wchodzą spółki: Widok Energia Sp. z o.o., Widok Kogeneracja Sp. z o.o., Widok Kogeneracja Sp. z o.o. Sp.k., Abaropol Sp. z o.o. Celem tej grupy jest stworzenie niezależnego holdingu samowystarczalnych spółek z obszaru Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Widok Energia Sp. z o.o. Została powołana do realizacji projektu polegającego na budowie innowacyjnego zakładu granulacji biomasy. Widok Energia Sp. z o.o. w sierpniu rozpocznie działalność w zakresie przetwarzania biomasy rolniczej na paliwo energetyczne zaliczane do OZE. Obecnie trwa ostatni etap rozruchu linii technologicznej. Produktem finalnym zakładu Widok Energia będzie pelet (granulat) o wysokiej efektywności energetycznej. Dodatkowo pelet z zakładu Widok Energia będzie produkowany bez użycia lepiszczy, co wpłynie na zdecydowanie mniejszą emisję dwutlenku siarki. Spółka Zależna podpisała umowę ze spółką Energa Kogeneracja Sp. z o.o. (spółka zależna od Energa SA) na odbiór 75% rocznej produkcji. Spółka podpisała również umowy na dostawę surowców niezbędnych do produkcji peletu.
CalatravaCapital

Oferta niepubliczna

Calatrava Capital S.A.

Firma inwestuje w projekty o ponadprzeciętnej stopie zwrotu. Zajmuje się analizą sektorową spółek, ich restrukturyzacją i ewentualnie dokapitalizowaniem, upublicznieniem lub sprzedażą.

Emisja zakończona Zapisy do:
29 czerwca 2011
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
T stałe, 12% kwartalnie 12 miesięcy 29 czerwca 2012 8 000 000 zł 50 000 zł 50 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Calatrava Capital S.A.
 • Seria: T
 • Oprocentowanie: stałe, 12%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 12 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 29 czerwca 2012
 • Wartość emisji: 8.000.000 zł
 • Zabezpieczenie: obligacje będą zabezpieczone w całości poprzez ustanowienie przez emitenta hipoteki łącznej do kwoty 140% wartości nominalnej wszystkich objętych Obligacji na przysługujących spółce zależnej od emitenta – Calatrava Capital S.A. spółka komandytowa, prawach własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w miejscowości Cząstków Polski.
 • Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 50 000zł
 • Minimalny zapis: 50 000zł
 • Termin zapisów i wpłat: do 29 czerwca 2011
 • Catalyst: emitent nie ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: obligacje będą posiadały formę dokumentu. Administratorem hipoteki, na podstawie odrębnej umowy jest Polski Fundusz Hipoteczny S.A.
Mew

Oferta niepubliczna

MEW S.A.

Firma koncentruje się na budowie małych elektrowni wodnych w celu czerpania późniejszych zysków.

Emisja zakończona Zapisy do:
14 czerwca 2011
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A stałe, 12% półrocznie 24 miesiące 14 czerwca 2013 5 000 000 zł 110 zł 50 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: MEW S.A.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: stałe, 12% rocznie
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 24 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 14 czerwca 2013
 • Wartość emisji: 5.000.000 zł
 • Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
 • Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
 • Wartość nominalna obligacji: 110zł
 • Minimalny zapis: 50 000zł
 • Termin zapisów: 14 czerwca 2011
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
 • Informacje dodatkowe: każdemu obligatariuszowi w dacie zamiany przysługuje prawo do zamiany obligacji na akcje. Cena emisyjna jednej akcji, która jest tożsama z ceną zamiany wynosi 5,50 złotych (pięć złotych pięćdziesiąt groszy). Liczba akcji, jaka przysługuje do nabycia obligatariuszowi z jednej obligacji stanowi iloraz ceny nominalnej obligacji – 110 (sto dziesięć) złotych i ceny zamiany i wynosi 20. Począwszy od pierwszego do trzydziestego dnia po upływie 12 miesięcy od daty emisji, tj. w terminie od 15 czerwca 2012 r. do 14 lipca 2012 r. emitent może przeprowadzić częściowy albo pełny wykup obligacji.