Emisja obligacji korporacyjnych

Zarówno informujemy inwestorów o bieżących emisjach polskich obligacji korporacyjnych jak i wspomagamy emitentów. Współpracujemy z podmiotami o wieloletnim doświadczeniu w zakresie zarówno ryzyka kredytowego jak i organizacji emisji obligacji korporacyjnych.
Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, prosimy o kontakt.