Felietony i wywiady

Fundusze Obligacji Korporacyjnych

Opublikowano: 14 grudnia 2010 o 15:57

Jak wspominaliśmy na łamach corporatebonds.pl dynamiczny rozwój rynku obligacji korporacyjnych to m.in. pokryzysowy efekt ograniczenia akcji kredytowej dla przedsiębiorstw. Z drugiej strony to zjawisko nie miałoby szansy bytu gdyby nie szedł za tym coraz mocniejszy popyt. Głównym odbiorcą obligacji korporacyjnych są fundusze inwestycyjne. W szczególności fundusze dłużne – obligacji, rynku pieniężnego, stricte obligacji korporacyjnych. Te ostatnie teoretycznie powinny interesować nas najbardziej. Nie tak szybko… Ustawa o funduszach inwestycyjnych daje dość duże pole manewru zarządzającym przy doborze instrumentu finansowego. Zdarza się, że fundusze obligacji, fundusze pieniężne, mają więcej papierów komercyjnych od… funduszy obligacji korporacyjnych.

Tak więc, jeżeli chcesz zainwestować w fundusz o jak największym udziale obligacji korporacyjnych to nie jest to takie łatwe.
Jakie masz korzyści z wyboru takiej drogi? Te fundusze dają możliwość zainwestowania w „pakiet” obligacji korporacyjnych. Zwalniają nas (pozornie) z analizy poszczególnych emitentów ponieważ spółki dobierają doradcy inwestycyjni a co najważniejsze rozpraszają ryzyko – mając dziesięciu emitentów w portfelu upadłość jednego stwarza mniejsze zagrożenie dla twojego kapitału.

Analizując skład portfeli funduszy dłużnych możemy dowiedzieć się kto jak bardzo lubi nieskarbowe papiery dłużne. Z dostępnych w sieci danych obecnie na pierwszym miejscu znajduje się UniWIBID SFIO. Wg danych udostępnionych 31.10.2010 (źródło: www.union-investment.pl/Fonds/Produktinformationen/Polen/polnisch-pdf/uniwibidsfio/UniWIBID_SFIO.pdf ) jest to ponad 86,4% proc. Wysoki udział w portfelu notują również: Fundusz Korporacyjny SFIO , Aviva Investors Papierów Nieskarbowych, Idea Premium, KBC Pieniężny, SKOK Rynku Pieniężnego. Tyle prozy… a teraz przejdźmy do konkretów:

Wyniki tych funduszy za ostatnie 12 miesięcy* to odpowiednio:

  • UniWIBID SFIO +5,1%
  • Fundusz Korporacyjny SFIO +4,26%
  • Aviva Investors Papierów Nieskarbowych +3,64%
  • Idea Premium +7,43%
  • KBC Pieniężny +5,54%
  • SKOK Rynku Pieniężnego +4,1%

*na dzień 09.12.2010

Zaznaczam, że są to kwoty brutto. Średnia stopa zwrotu za ostatni rok w grupie funduszy inwestujących w papiery komercyjne to ok.4,5%. Zarządzający polskich TFI celują trochę wyżej na 2011. Te oczekiwania oscylują średnio w okolicy 6%. Jak to się ma do obligacji korporacyjnych, w ponad 100% zabezpieczonych hipotecznie, gdzie oprocentowanie to nierzadko 9-10%? Z tym pytaniem pozostawiam odwiedzających nasz serwis…