Felietony i wywiady

Rozmowa Corporatebonds.pl z Jarosławem Konopka, Wiceprezesem Zarządu Marka S.A., który 1 marca b.r. obejmie funkcję Prezesa Zarządu

Opublikowano: 6 lutego 2013 o 11:00

W lutym zeszłego roku spółka pozyskała ponad 14 mln zł z emisji obligacji. Z perspektywy roku, jak oceniają Państwo efektywność wykorzystania tych środków i jak zostały one zagospodarowane?

Środki otrzymane z emisji obligacji zostały przeznaczone na otwarcie pięciu nowych biur sprzedaży, które, niestety ze względu na dotychczasową politykę sprzedażową nie były rentowne. Musimy więc zmodyfikować politykę ekspansji w regionach i dlatego obecnie koncentrujemy się na zrównoważonym, nisko kosztowym rozwoju terytorialnym. W ramach planu dotyczącego optymalizacji kanałów sprzedażowych podjęliśmy decyzję o zamknięciu pięciu biur w Gdańsku, Krakowie, Radomiu, Rzeszowie i Toruniu, co pozwoli nam zmniejszyć koszty funkcjonowania w regionach. Obecnie prowadzimy działalność na dotychczasowym terenie – dziewięciu województw – za pośrednictwem czterech oddziałów (Białystok, Lublin, Łódź, Olsztyn). W tym roku zaoszczędzimy na wydatkach administracyjnych, kadrowych, a także na czynszach dotychczasowych biur. W ramach rewizji strategii firmy, skupiamy się również na restrukturyzacji zasobów kadrowych poprzez zwiększenie liczby przedstawicieli handlowych przy jednoczesnym ograniczeniu stanowisk administracyjnych i funkcyjnych.

Odwołanie prognoz i wyniki za 3Q mogą być dla inwestorów rozczarowujące. Jakie zdarzenia miały największy wpływ na sytuację finansową spółki?

Postanowiliśmy odwołać prognozy wyników finansowych na 2012 rok, a w związku ze zmianą strategii rozwoju podjęliśmy też decyzję o zmianie prognozy na 2013 i 2014 rok. Według opublikowanych szacunkowych wyników za 2012 r. przychody z prowadzonej działalności wyniosły 18,9 mln zł, według wcześniejszych prognoz miało to być 25,6 mln zł. Według wstępnych szacunków zanotowaliśmy ujemny wynik netto na poziomie 81 tys. zł, podczas gdy prognozy zakładały zysk netto na poziomie 4 mln zł.

Do czynników mających wpływ na niezrealizowanie prognozy finansowej należy m. in. zmiana polityki rozliczenia odpisów aktualizacyjnych, której celem było zwiększenie bezpieczeństwa w pogarszających się warunkach makroekonomicznych oraz zawirowanie wokół poza bankowych instytucji finansowych. Mówimy o pewnym wpływie akcji KNF i NBP na funkcjonowanie wszystkich firm pożyczkowych, aczkolwiek w przypadku Marki to czynnik drugoplanowy. W związku z tym zmieniliśmy politykę sprzedażową spółki, która przełożyła się na znaczący spadek dynamiki udzielanych pożyczek w IV kw. 2012 r., ale przyczyniła się do istotnej poprawy jakości portfela udzielonych pożyczek.

Spółka przechodzi w ostatnich miesiącach dosyć znaczące zmiany, zarówno w obszarze personalnym, jak i finansowym. Mógłby Pan przybliżyć ich wpływ na przyszłą działalność spółki?

W długoterminowym interesie spółki zrewidowaliśmy zarówno politykę sprzedażową jak i odpisową. Doprowadziło to do ograniczenia sprzedaży w czwartym kwartale oraz do odpisania części wcześniej udzielonych pożyczek. Miało to bezpośredni wpływ na nasz wynik finansowy w czwartym kwartale. Z tego powodu byliśmy również zmuszeni do odwołania prognozy finansowej. Jestem natomiast przekonany, że wprowadzone zmiany będą procentowały w kolejnych kwartałach a spółka będzie się rozwijała w zdrowy i stabilny sposób.

Jesteśmy na etapie rewizji sytuacji dotyczącej niespłaconych pożyczek. Pracujemy m.in. nad polepszeniem jakości portfela udzielanych pożyczek gotówkowych. Rozpoczęliśmy również prace nad pakietem zaległych pożyczek z ubiegłych lat poprzez istotne polepszenie poziomu odzyskiwania należności za pomocą rozbudowy wewnętrznego działu windykacji oraz podjęcia współpracy z firmami windykacyjnymi.

Prowadzony proces restrukturyzacji niesie ze sobą koszty, ale z długoterminowego punktu widzenia jest on korzystny dla wszystkich akcjonariuszy i obligatariuszy. Dzięki wprowadzonym zmianom z rozwój naszej spółki będzie zdrowy i stabilny. Osobiście jestem jednym z największych akcjonariuszy spółki z tego powodu, dbając o przyszłość Marki, działam również w swoim interesie.

W ostatnich dniach poinformowaliście rynek o dodatkowym kanale dystrybucji, jakim będą pośrednicy kredytowi. Jakie nadzieje wiążecie z tą współpracą i jak na tym tle wyglądać będą placówki własne firmy? Czy równolegle planujecie wprowadzenie nowych usług/produktów?

Istotnym krokiem w tym kierunku jest otwarcie nowego kanału dystrybucji pożyczek przy współpracy z Pośrednikami Kredytowymi. Przy zaciągnięciu pożyczki na konto Klient będzie szybko zweryfikowany za pomocą baz Biura Informacji Kredytowej, co pozwoli nam znacznie obniżyć ryzyko powiązane z brakiem spłaty takiej pożyczki. Planujemy również wprowadzanie nowych usług i rozwój w nowych obszarach, ale na obecnym etapie jest zbyt wcześnie, aby poinformować o ich szczegółach. Więcej na temat nowych kierunków będzie można powiedzieć na pewno pod koniec drugiego kwartału.

Czy spółka zamierza pozyskać finansowanie w drodze emisji akcji w najbliższym czasie?

Obecnie nie planujemy emisji akcji oraz obligacji. W najbliższym czasie skupiamy się na rewizji naszej strategii oraz wdrażamy wewnętrzne zmiany w organizacji firmy mające na celu usprawnienie działania naszego biznesu. Już dzisiaj zaczynamy gromadzić środki niezbędne do spłaty naszych obligacji. Równocześnie prowadzimy rozmowy z największymi inwestorami, którzy objęli nasze papiery. Jestem przekonany, że nie będzie żadnych problemów z obsłużeniem naszego długu.