Felietony i wywiady

Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita – wywiad dla portalu corporatebonds.pl

Opublikowano: 5 kwietnia 2013 o 07:46

Jakie miejsce w strukturze finansowania spółki PCC Rokita mają zająć obligacje korporacyjne?


W naszej polityce finansowej dążymy do dywersyfikacji wykorzystywanych źródeł finansowania co pozwala nam na minimalizację ryzyka. Powtarzalne emisje obligacji stanowią oczywiście istotne założenie naszej strategii, ale do realizacji inwestycji wykorzystujemy także finansowanie własne oraz kredyty.

Środki pozyskiwane każdorazowo z emisji obligacji zaspokajają bieżące potrzeby inwestycyjne. Taka jest idea naszych emisji – nie przeprowadzamy jednej dużej emisji, a systematycznie szereg mniejszych. Z punktu widzenia spółki jest to najkorzystniejsze rozwiązanie, dostarczające „zastrzyki finansowe” w miarę potrzeb. Z punktu widzenia inwestora detalicznego – inwestycja w nasze obligacje jest bardziej przystępna i nie wymaga jednorazowo wysokiego kapitału. Takie podejście do emitowania obligacji pokazuje też, że obecność na publicznym rynku kapitałowym jest dla nas elementem długoterminowej strategii, a nie mody czy jednorazowej potrzeby.

Jakie wymierne korzyści przynosi polskim firmom emisja obligacji, Pana firmie w szczególności?


W przypadku PCC Rokita program emisji obligacji jest kolejnym etapem budowy rozpoznawalności na polskim rynku kapitałowym. Uważam, że publiczny rynek kapitałowy stanowi ciekawe, nie do końca wykorzystane, a przede wszystkim charakteryzujące się wielkim potencjałem miejsce na pozyskanie kapitału. Dodatkowo, po trzech udanych emisjach mogę powiedzieć, że jesteśmy wiarygodnym podmiotem na rynku finansowym. Chcemy cyklicznie oferować obligacje i będziemy stale wychodzić na rynek z nowymi ofertami.

Jak ocenia Pan atrakcyjność obligacji spółki dla inwestorów?

Kupno naszych obligacji to inwestycja w solidny, rentowny biznes spółki notującej powtarzalne wyniki. Możemy pochwalić się ponadprzeciętną transparentnością – regularnie publikujemy wyniki finansowe oraz raporty opisujące najważniejsze wydarzenia w spółce. Ponadto, nasze emisje obligacji są realizowane na podstawie prospektu emisyjnego, zatwierdzanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dzięki temu jesteśmy wiarygodnym partnerem dla inwestorów. To bardzo ważne w okresie zawirowań w światowej gospodarce oraz kryzysu zaufania na rynkach finansowych.

Obligacje serii AC, których emisję właśnie przeprowadzamy, będą oprocentowane w stałej wysokości 7,5% w skali roku i będą to papiery 3-letnie. To, co je szczególnie wyróżnia, podobnie jak poprzednie serie emitowanych przez nas obligacji, to niski nominał – 100 zł, dzięki czemu dostępne są dla każdego inwestora indywidualnego. W obecnej sytuacji także oprocentowanie naszych obligacji jest bardzo atrakcyjne – na przykład w porównaniu do oferty, którą przedstawiają inwestorom banki.

Chcemy być stale obecni na rynku kapitałowym dlatego chcemy zbudować możliwie trwałe relacje z inwestorami, szczególnie indywidualnymi. Służy temu m.in. niedawno powstała platforma internetowa – PCCInwestor.pl oraz zespół ds. relacji inwestorskich, który zawsze udzieli informacji i odpowie na pytania inwestorów. Nie ograniczamy się więc do wymaganych przepisami prawa raportów bieżących i okresowych, tylko chcemy dawać inwestorom te wszystkie informacje, których potrzebują, aby dobrze zrozumieć nasz biznes.

W 2012 roku osiągnęliście Państwo wyjątkowy wynik finansowy głównie ze względu na sprzedaż wartościowego aktywa. Czy sprzedaż spółek z grupy będzie kontynuowana?

Sprzedaż PCC Exol była elementem porządkowania struktur grupy kapitałowej PCC SE – cały biznes surfaktantów został wydzielony z PCC Rokita. Takie uporządkowanie usprawniło finansowanie i zarządzanie grupą PCC Rokita oraz umożliwiło pełniejszą kontrolę kosztów. Wraz z tym zdarzeniem jednorazowym zysk netto Grupy PCC Rokita wzrósł o ponad 400 procent rok do roku. Natomiast po eliminacji tego zdarzenia jednorazowego w 2012 r. wypracowaliśmy zysk netto na działalności kontynuowanej w wysokości ponad 50 mln zł, w stosunku do 41 mln zł w 2011 r. Osiągnęliśmy wyższy zysk netto za sprawą zwiększenia wolumenów sprzedaży, możliwego w wyniku zwiększenia mocy produkcyjnych oraz rozszerzenia skali działalności. Istotny wpływ na wynik netto miała również konsekwentnie realizowana strategia Kompleksu Rokopole w zakresie zwiększania udziału wysokomarżowych produktów specjalistycznych. Na chwilę obecną nie planujemy sprzedaży żadnych spółek z Grupy PCC Rokita.

Jakie są kluczowe czynniki, które będą wpływały na rentowność spółki PCC Rokita w najbliższych latach?

Wzrost rentowności chcemy osiągnąć głównie dzięki rozwojowi produktów specjalistycznych, czyli tych dostosowanych do potrzeb konkretnego klienta, wymagających dedykowanych formulacji i aplikacji. Tego typu produkty są wysokomarżowe, a PCC Rokita, ze względu m.in. na elastyczność produkcji, posiada przewagę konkurencyjną w zakresie ich produkcji. Od kilku lat w naszym portfolio produktowym systematycznie zwiększamy udział produktów specjalistycznych i tę tendencję chcemy utrzymać. Poprzez realizację takiej strategii zapewniamy sobie także popyt na produkty masowe, które są uzupełnieniem zamówień na produkty specjalistyczne.

Rentowność powinna być także wyższa dzięki realizacji jednej z kluczowych dla nas inwestycji. Mam na myśli zmianę technologii produkcji chloru z rtęciowej na technologię w pełni membranową, czyli metodę energooszczędną, nowoczesną i proekologiczną. Redukcja kosztów produkcji chloru i ługu sodowego także wpłynie pozytywnie na marże spółki.