Komentarze rynkowe

Rynek długu korporacyjnego – podsumowanie roku 2011

Opublikowano: 2 stycznia 2012 o 10:32

Podsumowanie roku 2011

Mało ciekawe nastroje panujące niemalże w całym 2011 roku na rynku akcji spowodowały, że wielu inwestorów poszukiwało alternatywnych rozwiązań inwestycyjnych. Taka atmosfera budowała popyt na instrumenty dłużne. Od strony podaży segmentowi obligacji korporacyjnych pomagała coraz większa awersja do ryzyka w środowisku bankowym. Banki zaostrzyły procedury kredytowe i żądały coraz większych zabezpieczeń pod udzielony kredyt. Wyrazem tego był systematyczny wzrost udziału kapitałów pozyskanych drogą emisji długu w stosunku do środków pozyskanych z kredytów bankowych. Dotyczy to również jednostek samorządowych.

Rok 2011 był okresem dynamicznego rozwoju rynku Catalyst. GPW ponownie udało się wyjść naprzeciw potrzebom inwestorów i emitentów. Aby tego dowieść wystarczy przytoczyć kilka liczb. W 2011 na rynku Catalyst pojawiło się 56 nowych emitentów. Liczba notowanych serii obligacji (korporacyjne + komunalne) wzrosła z 80 do 207. W listopadzie mieliśmy rekordowy obrót dzienny w transakcjach pakietowych, który przekroczył 1 mld zł. Spektakularny jest również wzrost kapitalizacji notowanych papierów. Ujmując obligacje korporacyjne, spółdzielcze i komunalne wartość rynku wzrosła z 21,5 mld na koniec 2010 do 36,44 mld obecnie.

Podobnie jak obligacje korporacyjne, również fundusze obligacji korporacyjnych były w tym roku bardziej popularnym sposobem inwestowania wśród inwestorów indywidualnych. Tego typu fundusze były jedynym typem funduszy inwestycyjnych, które zanotowały napływy netto do ich masy majątkowej. Od listopada 2010 do listopada 2011 aktywa funduszy specjalizujących się w inwestowaniu w papiery dłużne na rynku krajowym wzrosły ze 102 mln zł do 470 mln zł. Fundusze akcji notują odpływy kapitału już ósmy miesiąc z rzędu. Najlepszy fundusz obligacji korporacyjnych zarobił dla swoich klientów w ciągu ostatniego roku ponad 10 %. Próżno szukać takiego wyniku wśród funduszy inwestujących w akcje lub obligacje skarbowe. Prognozy na 2012 rok zakładają spowolnienie gospodarcze i nowy rok może być kolejnym okresem przewagi obligacji nad akcjami. Realizacja zapowiedzi przedwyborczych o definitywnym rozwiązaniu sprawy lokat antypodatkowych zwiększy atrakcyjność inwestycyjną papierów korporacyjnych wobec lokat.