Komentarze rynkowe

Tydzień pod dyktando Grecji

Opublikowano: 11 marca 2012 o 12:56

Komentarz tygodniowy Corporatebonds.pl, 05.03.2012-09.03.2012 r.

Pogorszenie nastrojów na początku tygodnia wynikało m.in. z ogłoszenia przez chiński rząd prognoz dotyczących dynamiki PKB w 2012 roku, które zakładają wzrost gospodarki o 7,5 proc. zamiast prognozowanych 8 proc. Znów niepokoiła sytuacja w Grecji, w przededniu wymiany obecnych obligacji na nowe o dłuższym terminie wykupu i niższym oprocentowaniu. Inwestorzy obawiali się skutków wymuszonej restrukturyzacji, która może mieć miejsce w przypadku, gdy partycypacja w PSI wyniesie mniej niż 90 proc . W takim przypadku zostanie uruchomiona klauzula CDS, których rozmiarów trudno oszacować. Ostatecznie redukcja greckiego długu uratowała ten kraj przed niekontrolowanym bankructwem, jednak problemy gospodarcze wciąż wymagają rozwiązania. Blisko 86 procent prywatnych wierzycieli Grecji zgodziło się na umorzenie części zadłużenia tego kraju. Przed Atenami jest jednak wciąż długa droga do normalizacji gospodarczej i politycznej. Obniżenie greckiego długu o ponad 100 miliardów euro będzie możliwe dzięki zamianie obligacji posiadanych przez prywatnych inwestorów na papiery o niższej wartości. W kolejnych miesiącach przed Grecją stanie wiele wyzwań, w tym kwietniowe wybory parlamentarne. W piątek kraje strefy euro mają zdecydować, czy Grecja dostanie kolejny pakiet pomocowy. Według ekspertów prawdopodobnie pomoc zostanie udzielona co uspokoi rynki na pewien czas.

Rentowność włoskich 10-latek powróciła powyżej 5 proc. Osłabianiu sentymentu na rynku długu towarzyszył wzrost rentowności polskich obligacji 10-letnich do poziomu 5,47 proc. Na rynku pierwotnym polski dług jest wciąż chętnie kupowany. Resort skarbu ogłosił przetarg na sprzedaż obligacji o wartości 1,5-3 mld zł. Inwestorzy zgłosili jednak popyt na poziomie 8,7 mld zł. Ostatecznie MF sprzedało papiery za 4,08 mld zł, przy maksymalnej rentowności 4,84 proc. – to najniższy koszt od kwietnia 2006 r. Mamy więc za sobą kolejną udaną aukcję obligacji w ostatnich miesiącach. Resort finansów korzysta z silnego popytu i sfinansował już niemal połowę całorocznych potrzeb pożyczkowych. Taktyka jest podobna do ubiegłorocznej. Trudno przewidzieć bowiem sentyment na rynku europejskich obligacji rządowych w II połowie roku.

Tydzień na rynku walutowym przyniósł rozchwianie notowań. W ciągu tygodnia zmienność była duża złoty tracił na wartości. Osłabienie polskiej waluty w tym tygodniu było największe w całej grupie walut państw wschodzących. W związku z pogorszeniem nastrojów na rynkach globalnych, inwestorzy realizowali zyski z bardziej ryzykownych aktywów. W warunkach odwrotu od ryzyka na głównych rynkach złoty nie zdołał obronić się przed przeceną. Dopiero pozytywne wyjaśnienie sprawy greckich obligacji umocniło złotego do poziomu 4,09 za euro.

Rynek pieniężny pozostaje stabilny. Granica Wibor 3M na poziomie 5% nie została przekroczona i obecnie wynosi 4,97 %. Stabilizacja na rynku długu uspokoiła rynek pieniężny i obecnie wzrost kosztu pieniądza jest mało prawdopodobny.

5 marca 2012 r. był dniem pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii K1 ,K2 ,K3 oraz K4 spółki KRUK S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Natomiat 9 marca debiutowały obligacje Kruka serii L1, L2. Łączna wartość emisyjna 6 debiutujących serii to 115 mln zł. KRUK od wielu lat jest liderem branży i kluczowym graczem zarówno w obszarze windykacji na zlecenie jak i obrotu wierzytelnościami. Rentowność biznesu emitenta jest bardzo wysoka. Mimo braku zabezpieczenia obligacji papiery cieszą się dużym powodzeniem wśród inwestorów instytucjonalnych. 12 marca 2012 r. zadebiutują w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 280.000 sztuk obligacji na okaziciela serii C spółki ALIOR BANK S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł .Alior Bank to ogólnopolski bank uniwersalny, obsługujący wszystkie segmenty rynku. Strategia banku zakłada zrównoważony rozwój, w oparciu o zasady tradycyjnej bankowości. Alior Bank uzyskał rentowność operacyjną w 22. miesiącu działalności, czyli 7 miesięcy wcześniej niż zakładano w biznes planie. W 2011 roku Bank wypracował zysk netto 150 mln złotych i był on o 50% wyższy niż zakładano w biznesplanie. W 2012 roku Alior Bank zamierza obsługiwać 1,5 miliona klientów i wypracować 400 mln złotych zysku netto.

Scan Development oraz Pragma Inkaso S.A. były notowane na Catalyst w tym tygodniu po raz ostatni. Spółki przesłały wnioski o zawieszenie obrotu obligacjami w związku z zamiarem przedterminowego wykupu obligacji. W przypadku Pragmy obligatariuszom przysługiwać będą oprócz odsetek i kapitału, premia w wysokości 0,1% wartości nominalnej obligacji za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poinformował w piątek 9 marca 2012 roku, że również fundusz IIF S.A. zamierza przedterminowo wykupić obligacje. Obrót tymi obligacjami zostanie zawieszony od 16 marca 2012. Na rynku Catalyst spory obrót miał miejsce głównie dzięki obligacjom GPW które najwyraźniej ożywiły ten rynek. Coraz więcej transakcji widać również na innych obligacjach korporacyjnych. Duże obroty notują nadal spółki deweloperskie, jednak wciąż transakcje są poniżej nominału. Średnia cena rynkowa na Catalyst jednak rośnie. Popyt przewyższa podaż zwłaszcza na obligacjach spółek SCO-PAK, Miraculum, E-Kancelarii czy Admiral Boats. Przy tej ostatniej znacząco również zwiększyło się zainteresowanie akcjami Admirala.