Komentarze rynkowe

Lepsze nastroje na GPW po danych o PKB. Uda się je utrzymać?

Opublikowano: 17 listopada 2014 o 09:16

W komentarzu Corporatebonds.pl sprawdź, co mogą przynieść najbliższe dni na rynkach finansowych.

Kolejna seria wstępnych odczytów wskaźników PMI dla europejskich gospodarek będzie miała w tym tygodniu największy wpływ na nastroje wśród inwestorów. Te wyraźnie się poprawiły po ostatnich informacjach na temat wzrostu gospodarczego w Polsce.

PKB w Polsce wzrósł w trzecim kwartale o 3,3 procent wobec tego samego okresu ubiegłego roku – poinformował w ostatni piątek Główny Urząd Statystyczny. Wynik okazał się wyraźnie lepszy od prognoz na poziomie 2,8 procent. Podobnie zresztą było w przypadku pozostałych, dużych krajów, które podały wyniki na temat dynamiki wzrostu gospodarczego. W trzecim kwartale wbrew prognozom Francja uniknęła recesji (+0,3 procent k/k), gospodarka Niemiec urosła o 1,2 procent r/r, a PKB całej strefy euro skoczył o 0,8 procent r/r.

Reakcja rynków na te doniesienia była bardzo pozytywna. Indeksy na głównych europejskich parkietach poszły w górę, poprawiając wyniki z całego tygodnia. Tym sposobem indeks WIG20 obronił się powyżej poziomu 2.400 punktów, a małe i średnie spółki poniosły straty rzędu 0,5 procent w skali tygodnia.

WIG 20

Źródło: Stooq.pl

Wysoka dynamika wzrostu PKB w Polsce jest o tyle zaskakująca, że polska gospodarka jednocześnie wciąż zmaga się z problemem deflacji. W ubiegłym tygodniu GUS opublikował dane, z których wynika, że w październiku ceny w Polsce spadły o 0,6 procent r/r, w czym największy udział miały ceny paliw, żywności, a także odzieży i obuwia.

Można założyć, że informacja o kolejnym miesiącu deflacji w Polsce stanie się poważnym argumentem dla Rady Polityki Pieniężnej, by jednak zdecydować się na kolejną obniżkę stóp procentowych.

Sytuacja na rynku pracy poprawia się?

Istotne dane z polskiej gospodarki napłyną na rynki również w tym tygodniu. Już w najbliższą środę inwestorzy poznają najnowsze informacje na temat dynamiki wynagrodzeń i zatrudnienia w październiku. Z kolei w czwartek GUS opublikuje najświeższe dane na temat produkcji przemysłowej.

Prognozy mówią o tym, że ubiegłym miesiącu średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw było o 3,3 procent wyższe niż przed rokiem. Z kolei zatrudnienie miało wzrosnąć o 0,8 procent r/r. Tymczasem, jeżeli chodzi o produkcję przemysłową, to prognozy nie są rewelacyjne: w październiku miała ona być wyższa o 1,6 procent wobec tego samego miesiąca ubiegłego roku.

W tym kontekście warto wspomnieć o wynikach opublikowanego kilka dni temu badania Narodowego Banku Polskiego. Analitycy NBP uznali, że chociaż presja na wzrost płac w firmach wciąż jest niewielka, to liczba bezrobotnych spada, a Polacy czują się coraz pewniej na rynku pracy. Chętniej zmieniają również miejsce zatrudnienia, co może świadczyć o większym optymizmie.

Dane o PMI zdecydują o nastrojach

Istotne dla inwestorów okażą się w najbliższych dniach również najnowsze odczyty wskaźników PMI dla europejskich gospodarek. Ponieważ będą to wstępne wyniki za październik, mogą mieć znaczący wpływ na nastroje.

Dane zaczną spływać na rynek w czwartek rano. Inwestorzy najpierw poznają doniesienia z Chin, by potem skupić się na danych z Niemiec, Francji, a także średniej dla strefy euro. Prognozy wskazują na to, że po raz kolejny problem z przekroczeniem kluczowego poziomu 50 punktów może mieć Francja. PMI dla francuskiego przemysłu miał w ubiegłym miesiącu wynieść 48,8 punktu. Dobrze wyglądają za to prognozy dla Niemiec (51,5 punktu) oraz Eurolandu (50,9 punktu).

Na warszawskiej giełdzie dobiega końca sezon wyników spółek po trzecim kwartale. Spośród informacji z ostatnich dni warto wspomnieć o ciekawych doniesieniach ze spółki Orbis. Podczas piątkowej konferencji wynikowej przedstawiciele znanej sieci hotelarskiej poinformowali o tym, że Rada Nadzorcza spółki wyraziła zgodę na przejęcie od Accoru 46 hoteli w Europie Centralnej. W ten sposób Orbis stanie się wyłącznym licencjodawcą marek Accoru w 16 krajach, m.in. w Czechach, Bułgarii, Rumunii, Węgrzech, krajach bałtyckich, a także na Bałkanach. Całkowita kwota transakcji wynosi 142,3 miliona euro. Przedstawiciele zarządu spółki podkreślili jednocześnie, że transakcja zostanie przeprowadzona w 2015 roku, a więc nie będzie miała wpływu na dywidendę za 2014 rok. Zadeklarowali również, że Orbis pozostanie spółką dywidendową.

Co nowego na Catalyst?

Już w poniedziałek na rynku obligacji korporacyjnych zadebiutują papiery spółki Kleba Invest, prowadzącej działalność w zakresie budowy nieruchomości komercyjnych, głównie dla sektora usług handlu detalicznego. Spółka będzie już dokładnie 199. emitentem obligacji na Catalyst i będzie to jednocześnie 49. debiut w tym roku. Spółka Kleba Invest wcześniej przeprowadziła emisję obligacji o wartości 8,2 miliona złotych. W zależności od serii są one oprocentowane na poziomie 10-11,5 procent w skali roku, a termin ich wykupu przypada na 2015 rok.

Warto wspomnieć również o spółce windykacyjnej Kruk, która jeszcze w tym roku zamierza wyemitować 6-letnie obligacje o wartości do 35 milionów złotych. Dodatkowo firma chce przeprowadzić kolejny program emisji obligacji do 150 milionów złotych w ramach oferty publicznej. W tym celu złożyła już prospekt do Komisji Nadzoru Finansowego.