Newsy rynkowe

Emisja obligacji OT Logistics. Spółka pozyskała 10 milionów złotych

Opublikowano: 19 sierpnia 2015 o 12:36

Dziesięć milionów złotych pozyskała od inwestorów indywidualnych spółka OT Logistics. Dzięki zakupionym obligacjom mogą oni liczyć na znacznie wyższe zyski niż z bankowych lokat.

Jak poinformowała w środę spółka OT Logistics, nabywców znalazły wszystkie oferowane obligacje serii E o łącznej wartości 10 milionów złotych. Zbigniew Nowak, prezes OT Logistics zaznaczył, że obligacje kupiło ponad 230 drobnych inwestorów. Każdy z nich mógł zainwestować co najmniej pięć tysięcy złotych.

W ten sposób spółka we współpracy z Niezależnym Domem Maklerskim zrealizowała emisję 10 tysięcy obligacji o wartości 1 tysiąca złotych każda. Są one oprocentowane na poziomie 5,4 procent w skali roku. Inwestorzy będą dostawali należne odsetki co kwartał, a wykup papierów ma nastąpić po trzech latach.

Oprocentowanie zaoferowane przez OT Logistics jest znacznie atrakcyjniejsze od tego, co można obecnie uzyskać na depozytach w bankach. Według danych Narodowego Banku Polskiego średnie oprocentowanie lokat w bankach znalazło się w czerwcu na poziomie 2 procent w skali roku.

Spółka OT Logistics jest już obecna na rynku Catalyst. W ubiegłym roku przeprowadziła trzy emisje obligacji na kwotę 130 milionów złotych oraz 5 milionów euro. W 2011 roku wyemitowała z kolei papiery o wartości 60 milionów złotych, które zgodnie z planem wykupiła w 2014 roku. Odsetki dla każdej serii wypłacane są terminowo.

Grupa OT Logistics to jeden z europejskich liderów w branży transportu śródlądowego. Grupę tworzy ponad 20 spółek działających na terenie Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, krajów Beneluksu oraz Stanów Zjednoczonych. Spółka dominująca – OT Logistics – od lipca 2013 roku jest obecna rynku głównym warszawskiej giełdy.

Grupa dysponuje około 800 jednostkami pływającymi o łącznej ładowności ponad 325 tysięcy ton. W Polsce ma około 80 procent rynku żeglugi śródlądowej, a we wschodnich Niemczech około połowę. Oferuje kompleksowe usługi spedycji, logistyki oraz transportu towarów masowych (węgiel, rudy, zboża) i drobnicowych (stal, papier, materiały budowlane), towarów ponadgabarytowych oraz kontenerów.

Skonsolidowany zysk netto OT Logistics po pierwszym kwartale 2015 roku wyniósł 5,89 miliona złotych wobec 0,87 miliona złotych w tym samym okresie 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży przekroczyły w pierwszym kwartale 186 milionów złotych wobec 183,6 miliona złotych rok wcześniej.