Newsy rynkowe

Debiut obligacji Rodan Systems S.A. na rynku Catalyst

Opublikowano: 31 sierpnia 2011 o 16:00

Obligacje spółki Rodan Systems S.A., producenta specjalistycznych systemów informatycznych zadebiutowały w dniu wczorajszym na rynku Catalyst. Debiut wzbudził duże zainteresowanie inwestorów, już pierwszego dnia obligacje były notowane po 102% wartości nominalnej.

Corporatebonds.pl informowało klientów o emisji na przełomie lipca i sierpnia. Obligacje spółki Rodan Systems są już 39 debiutem na rynku Catalyst w bieżącym roku, dołączyły tym samym do 85 innych emitentów notowanych na ASO GPW. Spółka wyemitowała 30.000 obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 100 zł każda. Emisja o wartości 3 mln zł została objęta przez inwestorów w całości.

Termin wykupu wprowadzonych obligacji został ustalony na 5 sierpnia 2013r, a obligatariusze półrocznie otrzymują kupon na poziomie WIBOR6M+8%. Środki pozyskane z emisji służyć będą zwiększaniu udziału spółki w rynku jak również realizacji nowych projektów i kontraktów.

Spółka Rodan Systems rozpoczęła działalność na rynku informatycznym już w latach 90tych. Dotychczas stworzyła wiele platform służących m.in. w zarządzaniu procesami biznesowymi, dokumentami czy informacją. Od stycznia 2008r. jej notowania można śledzić na rynku NewConnect.