Newsy rynkowe

Niewiele spółek dba o komunikację z posiadaczami obligacji

Opublikowano: 29 lutego 2016 o 13:31

Firmy, których obligacje są notowane na rynku Catalyst, dość słabo informują o swoich działaniach inwestorów. Aż jedna czwarta z nich nie ma na swoich stronach internetowych żadnych danych istotnych z punktu widzenia posiadaczy obligacji.

Taki wniosek płynie z badania przeprowadzonego przez firmę Nobili Partners, która przyjrzała się zasobom internetowym spółek emitujących obligacje korporacyjne. Okazało się, że przedsiębiorstwom niezbyt szczególnie zależy na prezentowaniu informacji na swój temat. Zwłaszcza tym, które prowadziły tylko oferty prywatne.

Jak pokazuje badanie, tylko 44 procent emitentów pokazuje na swoich stronach internetowych dane na temat tego, kto zarządza spółką i jaki jest skład rady nadzorczej. Swoją strukturę właścicielską prezentuje również niewiele, bo tylko 42 procent firm.

Z badania wynika również, że o wiele lepiej z komunikacją radzą sobie przedsiębiorstwa, które choć raz prowadziły emisję obligacji w ramach oferty publicznej, skierowanej do szerszego grona drobnych inwestorów. Na przykład prawie trzy czwarte spółek udostępnia inwestorom raporty bieżące, podczas gdy takie informacje można znaleźć tylko u około 40 procent emitentów obligacji „prywatnych”.

Niewiele firm zadaje sobie również trud, by publikować na swoich stronach internetowych raporty i dane finansowe w postaci, która byłaby zrozumiała i czytelna dla użytkowników. Można przy tej okazji zaznaczyć, że zaledwie jedna spółka udostępnia na swojej stronie kalkulator rentowności obligacji.