Newsy rynkowe

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Rubicon Partners NFI

Opublikowano: 5 sierpnia 2010 o 15:06

Zarząd Rubicon Partners NFI zwołał na 18 sierpnia nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy. W planie znajduje się podjęcie uchwały o emisji do 30 tys. obligacji serii A o wartości nominalnej 1 tys. zł każda co daje wartość oferty na poziomie 30 mln pln. Oferta będzie niepubliczna. Emisja dojdzie do skutku przy zebraniu kwoty min.2,5 mln pln.

Celem emisji obligacji Rubicon Partners NFI jest powiększenie portfela inwestycyjnego o nowe perspektywiczne spółki. Krytetrium przy doborze to potencjalnie najwyższa stopa zwrotu. Fundusz inwestuje w spółki zarówno publiczne jak i niepubliczne. Wartosć portfela inwestycyjnego Rubicon Partners NFI szacuje się na ok. 50 mln pln więc wpływy z emisji długu mogą być wartością dla spółki bardzo znaczącą.