Newsy rynkowe

Rubicon Partners NFI uchwala emisję obligacji na 30 mln zł

Opublikowano: 21 września 2011 o 08:39

Zarząd giełdowego funduszu Rubicon Partners NFI zdecydował o emisji do 30 tys. obligacji o wartości nominalnej 1 tys. zł każda w celu finansowania swojej działalności. Wartość emisji wyniesie 30 mln zł.

Obligacje serii C1 są obligacjami na okaziciela, oprocentowanymi i niezabezpieczonymi. Wykup obligacji nastąpi w dniu 16 września 2012 roku. Oprocentowanie obligacji jest zmienne i wynosi WIBOR 3M + 700 pkt. baz. Odsetki będą wypłacane kwartalnie. Wykup może nastąpić (za zgodą Obligatariusza) również poprzez przeprowadzenie subskrypcji na obligacje nowej emisji wśród właścicieli obligacji podlegających wykupowi (tzw. obligacji rolowanych) z zaliczeniem wierzytelności z tytułu obligacji rolowanych na poczet ceny obligacji nowej emisji.

W czerwcu tego roku prezes funduszu Grzegorz Golec zapowiadał, że na nowe projekty przeznaczy 58 mln zł. Pieniądze Rubicon ma z niedawnej emisji obligacji (32 mln zł), uzyskanych kredytów (ponad 10 mln zł) i ze sprzedaży akcji Gino Rossi (około 15 mln zł). W ostatnim czasie Rubicon przejął giełdowy Resbud od ABM Solid.