Newsy rynkowe

BBI Capital planuje program obligacji do 100 mln zł

Opublikowano: 21 września 2011 o 12:26

NWZ funduszu inwestycyjnego BBI Capital NFI w dniu 18 października podejmuje decyzję o otwarciu nowego Programu Emisji Obligacji spółki o łącznej maksymalnej wartości do 100 mln zł w okresie do dnia 31 grudnia 2015 r.

BBI Capital podało, że dotychczas korzystało z Programu emisji obligacji przyjętego w 2007 roku, którego horyzont czasowy dobiega końca. Przyjęcie obecnego Programu Emisji Obligacji, w ramach którego obligacje będą emitowane w jednej lub kilku seriach umożliwi zarządowi pozyskiwanie środków finansowych na realizację inwestycji oraz finansowanie bieżącej działalności w dłuższej perspektywie czasowej.

BBI Capital ogłosił główne założenia do strategii na lata 2011–2013, które zakładają między innymi sprzedaż wszystkich spółek portfelowych (poza BBI Seed Fund). Na koniec 2010 r. fundusz własny portfel inwestycyjny wyceniał w bilansie na 155 mln zł. Spółka chce skoncentrować się na inwestycjach typu private equity, czyli na finansowaniu firm średniej wielkości o dobrych perspektywach wzrostu wartości. Za pośrednictwem BBI Seed Fund fundusz będzie realizował inwestycje typu venture capital w podmioty na wczesnym etapie rozwoju. BBI Capital NFI zamierza kupować firmy z różnych branż, ale działające jedynie na terenie Polski. Wartość pojedynczej inwestycji ma się mieścić w przedziale 10–40 mln zł. Z każdego projektu planuje wyjść po max. pięciu latach.