Newsy rynkowe

Getin Noble chce publicznej emisji obligacji do 1 mld zł

Opublikowano: 30 września 2011 o 17:39

Rada Nadzorcza Getin Noble Bank zatwierdziła uchwalony przez zarząd instytucji Pierwszy Publiczny Program Emisji Obligacji. Bank ocenia, iż potrzeby w zakresie zaciągnięcia długu poprzez emisję obligacji podporządkowanych do końca 2012 r. wyniosą do 500 mln zł .

Obligacje w ramach Programu emitowane będą w wielu seriach do maksymalnej kwoty 1 mld zł, a wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 1 tys. zł. Obligacje emitowane w ramach Programu będą zdematerializowanymi papierami wartościowymi na okaziciela. Obligacje będą oprocentowane.

Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst. Bank, w ciągu kilku najbliższych dni, złoży w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny w związku z publiczną ofertą swoich obligacji.