Newsy rynkowe

Rank Progress S.A. – wykup obligacji

Opublikowano: 14 grudnia 2010 o 15:39

Zarząd Rank Progress S.A. informuje, iż w dniu 09.12.2010 r. wykupiono obligacje własne serii A wyemitowane dnia 09.12.2009 r. o łącznej wartości nominalnej 24.760.000,00 zł tj. 24.760 sztuk wg jednostkowej ceny nominalnej 1.000,00 zł. Informacja o emisji obligacji serii A znajdowała się w Prospekcie Emisyjnym. Relacja wartości nominalnej wyemitowanych obligacji do kapitałów własnych emitenta (wg stanu na 30.09.2010 r.) wyniosła 12,1%.