Newsy rynkowe

Mediatel wyemitował… dwie obligacje

Opublikowano: 3 listopada 2011 o 15:30

Oryginalną emisję obligacji przeprowadziła giełdowa spółka Mediatel. Telekomunikacyjna firma pozyskała 2 mln zł na dofinansowanie działalności poprzez emisję dwóch obligacji imiennych serii R oraz S (po 1 mln zł każda) w formie materialnej.

Termin wykupu obu instrumentów ustalono na 3 kwietnia 2012. Oprocentowanie obligacji wynosi 12% w skali roku. Zabezpieczeniem jest oświadczenie spółki w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji, co do obowiązku wykupu obligacji do kwoty 1,1 mln zł za sztukę.

W związku z postępującą restrukturyzacją w ramach grupy kapitałowej Mediatel zakłada na dzień wykupu obligacji zmniejszenie poziomu zobowiązań. Spółka szuka również możliwości w konsolidacji. Niedawno mówiło się o konsolidacji aktywów z innym giełdowym reprezentantem sektora telekomunikacyjnego MNI. Władze Mediatela nie wykluczają również mariażu z którymś z operatorów wirtualnych.