Newsy rynkowe

Pioneer Pekao: obligacje spółek są atrakcyjne

Opublikowano: 17 listopada 2011 o 16:45

Pioneer Pekao Investment Management (PPIM) pozytywnie ocenia inwestowanie w polskie obligacje korporacyjne.

„Polskie komercyjne papiery dłużne oferują niejednokrotnie rentowności rzędu 10%. Oczywiście podobnie jak w przypadku rynku akcji preferuję w tym segmencie inwestycje selektywne, ale obligacje korporacyjne polskich spółek uważam generalnie za atrakcyjną klasę aktywów ” – ocenił wiceprezes PPIM, Peter Bodis.
Dodał, że warto kupować instrumenty spółek o wysokiej jakości, stabilnych bilansach i perspektywach wzrostu.

W 2012 roku PPIM planuje wprowadzenie do oferty do sześciu nowych produktów finansowych. Połowa z nich ma oferować ekspozycję na rynki wschodzące, które w ocenie Pioneer Pekao mają najlepszy potencjał wzrostu. Produkty mają również oferować ochronę kapitału. Niewykluczone, że część z nich będzie także oferować inwestycje w polskie obligacje komercyjne. Wiceprezes PPIM raczej ostrożnie ocenia szanse na efekt window dressing na rynku akcji GPW w grudniu. Tutaj preferuje duże, dywidendowe spółki z WIG 20 względem średnich firm notowanych na warszawskim parkiecie.