Newsy rynkowe

Obligacje Kruka już na Catalyst

Opublikowano: 18 listopada 2011 o 16:56

Do obrotu na rynku Catalyst wprowadzono 21 tys. sztuk obligacji korporacyjnych serii J1 i J2 wyemitowanych przez spółkę Kruk, największą w Polsce firmę zarządzającą wierzytelnościami. Wartość nominalna obu emisji obligacji wynosi 21 mln zł.

Obligacje serii J1 są z terminem wykupu na dzień 11 lipca 2012 roku a ich oprocentowanie zostało ustalone na poziomie stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 250 punktów bazowych. Obligacje serii J2 będą podlegać wykupowi w dniu 11 lipca 2013 roku a ich oprocentowanie ustalono na poziomie stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 330 punktów bazowych.

Emisja obligacji jest ważnym źródłem pozyskiwania kapitału przez spółkę KRUK na inwestycje w zakup portfeli wierzytelności, głównie od instytucji finansowych. W okresie od stycznia 2011 roku do dnia debiutu obligacji na Catalyst Grupa KRUK wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 276 mln zł.

„Wprowadzając obligacje do obrotu na rynku Catalyst dajemy inwestorom nabywającym nasze papiery dłużne możliwość swobodnego obracania nabytymi obligacjami w przypadku, gdyby z jakiegoś powodu nie zdecydowali się czekać do terminu wykupu. Uważamy, że wprowadzenie obligacji na Catalyst jest elementem budowy korzystnego wizerunku rynkowego naszej spółki. Zamierzamy regularnie korzystać z już przetartego szlaku i wprowadzać kolejne transze na rynek Catalyst” – mówi Michał Zasępa, członek zarządu spółki Kruk.