Newsy rynkowe

PKO BP wprowadził euroobligacje na Catalyst

Opublikowano: 22 listopada 2011 o 16:41

W dniu dzisiejszym na rynku Catalyst zadebiutowało do 16 tys. euroobligacji PKO BP o łącznej wartości 800 mln euro. To pierwsze instrumenty denominowane w obcej walucie notowane na tym rynku.

Wiceprezes PKO BP Jakub Papierski zapowiedział, że również wcześniej wyemitowane obligacje denominowane we frankach szwajcarskich na 250 mln CHF mogą zostać wprowadzone na rynek obrotu obligacjami organizowany przez GPW. Dodał, że instytucja szykuje kolejne oferty.

„Następna międzynarodowa emisja może być denominowana w euro, frankach szwajcarskich lub dolarach. Warunki rynkowe wymagają elastyczności. Płynność PKO BP stawia nas w komfortowej sytuacji. Taka emisja to ‘doposażenie’ w walutę – dywersyfikacja źródeł finansowania. W najbliższych miesiącach będziemy również testować polski rynek w kwestii emisji np. trzyletnich obligacji. Emisje te mogą trafić na Catalyst, który wspieramy” – powiedział Papierski podczas debiutu euro obligacji PKO BP na Catalyst.

Dodał, że bank ma potencjał do finansowania obligacjami do ok. 10% sumy bilansowej instytucji w perspektywie do 5 lat. Obecnie wynosi ona ok. 190 mld zł. Wartość obligacji PKO BP w polskich złotych wynosi 3 mld zł, z kolei w walutach obcych jest to obecnie ok. 4,5 mld zł. W jego ocenie, emisje obligacji pozwolą bankowi uniknąć sytuacji z okresu poprzedniego kryzysu finansowego, kiedy doszło do „wojny depozytowej”.

Wysokość oprocentowania euroobligacji PKO BP jest stała i wynosi 3,733%. Odsetki są wypłacane co rok. Obligacje zostaną wykupione 21 października 2015 r. łącznie z odsetkami za V okres odsetkowy. Moody’s wydał im rating A2 z perspektywą stabilną. Instrumenty te są elementem programu EMTN opiewającego na kwotę 3 mld euro. Środki pozyskane w ramach emisji pozwalają na zdywersyfikowanie przez PKO BP źródeł finansowania i zabezpieczają dalszy rozwój akcji kredytowej, podał bank w komunikacie.