Newsy rynkowe

PKO BP wyemitował 4. transzę na rynek krajowy

Opublikowano: 12 grudnia 2011 o 15:37

PKO Bank Polski wyemitował kolejną transzę 3-miesięcznych obligacji dyskontowych na kwotę 700 mln złotych, w ramach otwartego w czerwcu tego roku programu emisji obligacji własnych na rynku krajowym.

Emisja miała charakter niepubliczny i była skierowana do finansowych inwestorów instytucjonalnych, głównie funduszy emerytalnych.

Łączna wartość niewykupionych obligacji, wyemitowanych przez Bank w ramach programu emisji na rynek krajowy, wynosi 2,95 mld zł. Wraz z przeprowadzeniem emisji Bank wykupił obligacje wyemitowane poprzednio, a łączna wartość papierów podlegających wykupieniu wynosiła 700 mln zł.

Kwota emisji w ramach otwartego w czerwcu br. programu może wynieść 5 mld zł lub równowartość w innych walutach. W pierwszej transzy z sierpnia tego roku PKO Bank Polski wyemitował krótkoterminowe trzymiesięczne obligacje na kwotę 1,25 mld zł, w drugiej – uplasowanej we wrześniu – 700 mln zł, w trzeciej – wyemitowanej w listopadzie – 2,25 mld zł.

„PKO Bank Polski pozostaje aktywny na rynku emisji obligacji, dywersyfikując źródła finansowania. W przyszłości chcielibyśmy, o ile warunki rynkowe pozwolą, aby większa część naszej sumy bilansowej finansowana była z rynku hurtowego” – podkreśla Jakub Papierski, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego odpowiedzialny za Obszar Bankowości Inwestycyjnej.

Środki z emisji, podobnie jak pozyskane poprzednio, posłużą uzupełnieniu różnych źródeł finansowania działalności Banku, tj.: depozytów klientów, operacji na rynku międzybankowym, certyfikatów depozytowych na rynku krajowym czy emisji obligacji na rynkach międzynarodowych.