Newsy rynkowe

GPW sfinalizowała emisję pierwszej transzy obligacji

Opublikowano: 27 grudnia 2011 o 15:11

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) wyemitowała 1,7 mln obligacji na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 170 mln zł wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych. Zamiarem giełdy jest wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst. Kolejna transza zostanie sprzedana w ofercie publicznej na początku 2012r.

Celem emisji jest, jak podała giełda, finansowanie przedsięwzięć GPW, takich jak konsolidacja instytucjonalna na rynku towarów giełdowych i poszerzenie listy produktów dostępnych dla inwestorów na tym rynku, a także przedsięwzięć technologicznych w obszarze rynków finansowych i rynku towarowego.

Konsolidacja instytucjonalna na rynku towarów giełdowych polegać będzie w szczególności na zwiększeniu zaangażowania kapitałowego GPW w Towarowej Giełdzie Energii (TGE) poprzez zakup pakietów akcji TGE od obecnych akcjonariuszy.

„Poszerzenie listy produktów rynku towarowego oraz wprowadzenie instrumentów finansowych opartych o towary giełdowe będzie wymagało nakładów związanych z dostosowaniem systemów transakcyjnych i okołotransakcyjnych do obsługi tych produktów i współpracy w tym zakresie z systemami instytucji infrastruktury obsługujących lub współpracujących z GPW w prowadzeniu działań w segmencie towarów giełdowych” – podkreślono.

GPW wyemitowała niezabezpieczone obligacje na okaziciela. Wartość nominalna obligacji i cena emisyjna to 100 zł każda. Obligacje Serii A są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa stanowi sumę wskaźnika WIBOR 6M oraz marży. Marża dla Obligacji Serii A wynosi 1,17%. Ustalono półroczne okresy płatności odsetek. W odniesieniu do pierwszego okresu odsetkowego stopa procentowa wynosi 6,17%. Kwota wykupu będzie płatna w dniu 2 stycznia 2017.