Newsy rynkowe

Spółka budowlana w upadłości

Opublikowano: 3 stycznia 2012 o 14:24

30 grudnia 2011 roku Budostal-5 złożył do Sądu Rejonowego w Krakowie wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej możliwość zawarcia układu. Spółka wyemitowała obligacje w pięciu seriach. Wszystkie serie notowane były na Catalyst i w reakcji na komunikat obligacje uległy bardzo znaczącej przecenie.
Corporatebonds.pl niejednokrotnie wskazywało na dramatyczną sytuację finansową spółek z branży budowlanej. W takich sytuacjach przypominamy o zaletach najprostszych zabezpieczeń obligacji takich jak zastaw rejestrowy czy hipoteka. Zastawione aktywa emitenta tworzą osobną masę upadłości przeznaczoną wyłącznie na zaspokojenie praw obligatariuszy. To specjalnie powołany kurator w takich sytuacjach zgłasza zbiorczo wierzytelności z obligacji do masy upadłości i współpracuje z syndykiem przy spieniężeniu przedmiotu zastawu. Oczywiście ogromne znaczenie ma w takim wypadku wartość zastawionych aktywów i ich płynność.