Newsy rynkowe

Kolejna windykacyjna oferta obligacji

Opublikowano: 14 lutego 2012 o 14:50

P.R.E.S.C.O. chce wyemitować kolejną transzę obligacji serii C na kwotę do 30 mln złotych, w ramach otwartego w ubiegłym roku programu emisji obligacji. Celem emisji jest pozyskanie środków finansowych na zakupy portfeli wierzytelności. Oferującym jest Dom Maklerski Noble Securities.

Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii C, w myśl której postanawia wyemitować niezabezpieczone obligacje na okaziciela serii C z 2,5 letnim terminem wykupu. Emisja zostanie przeprowadzona do 31 marca 2012 roku, a łączna wartość nominalna emisji wyniesie do 30 mln zł. Emisja zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej. Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do ASO Catalyst.

Łączna kwota emisji w ramach otwartego w ubiegłym roku programu może wynieść do 150 mln. W pierwszej transzy z grudnia ubiegłego roku Spółka pozyskała 30 mln zł, z obecnie plasowanej emisji chce pozyskać tyle samo.