Newsy rynkowe

Bumech uchwalił program emisji do 10 mln zł

Opublikowano: 22 lutego 2012 o 13:18

Giełdowy producent maszyn górniczych podjął uchwałę w sprawie niepublicznej emisji zabezpieczonych do 10 tys. obligacji na okaziciela serii R i cenie emisyjnej wynoszącej 1 tys. zł każda.

Zarząd firmy nie określił celu ani przedsięwzięcia, na które miałaby być przeznaczona emisja, podano w informacji. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy wynoszącej 11,0 % w skali roku, liczonej od wartości nominalnej, począwszy od dnia ich przydziału.

Odsetki mają być wypłacane w dniach: 15 maja 2012 r., 16 sierpnia 2012 r., 15 listopada 2012 r. oraz w dniu wykupu przypadającym na dzień 15 lutego 2013 r. Dniem ustalenia prawa do odsetek jest 6 dzień roboczy przed dniem płatności odsetek oraz przed dniem wykupu.

Zabezpieczeniem obligacji będzie m.in. ustanowienie hipoteki łącznej na nieruchomościach gruntowych położonych w Wyrach i ustanowienie zastawu rejestrowego na kombajnie AM-50-BUMECH/Z1.

Wartość zaciągniętych zobowiązań przez spółkę na koniec 2011 roku wyniosła 91,9 mln zł. Zarząd szacuje, że do czasu wykupu obligacji poziom zobowiązań nie przekroczy kwoty 125 mln zł, przy czym wartość ta nie uwzględnia zobowiązań wynikających z emisji obligacji.