Newsy rynkowe

Alior Bank wyemitował obligacje na 280 mln zł

Opublikowano: 23 lutego 2012 o 13:16

Alior Bank w ramach Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych wyemitował obligacje o wartości 280 mln zł. Była to największa seria obligacji podporządkowanych wyemitowana przez bank krajowy w ciągu ostatnich 3 lat. Nabywcami obligacji zostały krajowe instytucje finansowe (Otwarte Fundusze Emerytalne, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych oraz Towarzystwa Ubezpieczeniowe).

Alior Bank przeprowadził emisję niepubliczną 8-letnich obligacji podporządkowanych. Środki pozyskane z emisji obligacji po uzyskaniu zgody KNF zostaną zakwalifikowane jako dług podporządkowany i wzmocnią bazę kapitałową Banku.

„W styczniu br. Alior Bank podjął decyzję o emisji obligacji, a już na początku lutego zakończona została subskrypcja oraz dokonano warunkowego przydziału obligacji. Sukces tej emisji to wyraz zaufania do dotychczasowych osiągnięć Alior Banku, jego strategii oraz planów dalszego rozwoju” – powiedział Witold Skrok, Wiceprezes Zarządu Alior Banku kierujący Pionem Finansowym.

„Oferta nabycia obligacji podporządkowanych Alior Banku, kierowana do wiodących krajowych instytucji finansowych, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem, przewyższającym nasze oczekiwania, co potwierdziła wysoka nadsubskrypcja” – powiedział Mariusz Wójcik, Dyrektor Zespołu Emisji Długu w Alior Banku.

Alior Bank planuje wprowadzenie obligacji do notowań na rynku ASO Catalyst prowadzonym przez BondSpot S.A. Obligacje emitowane za pośrednictwem Alior Banku oferowane są do nabycia głównie instytucjom finansowym, przedsiębiorstwom oraz klientom Private Banking.