Newsy rynkowe

Magna Polonia S.A. – wykup obligacji

Opublikowano: 2 lutego 2011 o 19:40

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. w raporcie bieżącym (nr 6 / 2011 data sporządzenia: 2011-01-28) informuje, że w dniu 27 stycznia 2011r. fundusz dokonał wykupu wszystkich obligacji Serii A o łącznej wartości nominalnej w kwocie 20.000.000 złotych wyemitowanych na podstawie warunków emisji obligacji z dnia 4 czerwca 2009 roku. Wykupione zostały wszystkie obligacje (20 sztuk). Wykup został dokonany w terminie zgodnym z terminem określonym w Warunkach Emisji Obligacji. Obligacje uległy umorzeniu z mocy prawa z chwilą wykupu. W związku z wykupem wygasł również zastaw rejestrowy ustanowiony na 5.000.000 akcji w kapitale zakładowym Mediatel S.A., stanowiący zabezpieczenie wierzytelności wynikających z Obligacji.