Newsy rynkowe

Grupa Causa daje kupon powyżej 14%

Opublikowano: 7 marca 2012 o 15:16

Grupa Prawno Finansowa Causa, świadcząca usługi w zakresie doradztwa w pozyskiwaniu finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstw, emituje 800 obligacji serii B po cenie 1 tys. zł za sztukę. Łączna wartość emisji wynosi 800 tys. zł, a oprocentowanie ma wynosić powyżej 14%.

Termin zapadalności obligacji ustalono na dwa lata. Firma zapowiada wprowadzenie papierów na Catalyst. Środki finansowe z emisji obligacji serii B firma przewiduje przeznaczyć na finansowanie konkretnych projektów rozwojowych, a głównie inwestycje w akcje i udziały spółek publicznych i niepublicznych.

Długoterminowym celem strategicznym spółki jest stworzenie jednego z największych w kraju podmiotu, specjalizującego się w doradztwie prawnym i finansowym dla małych i średnich przedsiębiorstw. Cel realizowany będzie poprzez znaczne zwiększenie prowadzonych projektów jednoczesne inwestycje finansowe w projekty i rokujące szczególnie wysoką rentowność.

W 2012 roku spółka szacuje, że jej przychody wyniosą 4,5 mln zł, a zysk sięgnie 2 mln zł. Spółka jest notowana na NewConnect. Wcześniej udanie uplasowała również emisję obligacji serii A.