Newsy rynkowe

Kolejna seria Murapolu wejdzie na Catalyst

Opublikowano: 10 kwietnia 2012 o 10:39

W dniu 12 kwietnia na rynku Catalyst zadebiutują kolejne obligacje korporacyjne serii C dewelopera Murapol. Do obrotu wejdzie 250 tys. papierów dłużnych o wartości nominalnej 100 zł każdy. Murapol w emisji pozyskał w sumie 25 mln zł, które posłużą do sfinansowania nowych projektów deweloperskich spółki.

Strategia Murapolu zakłada dążenie do objęcia pozycji wiodącego dewelopera w skali kraju. Dzięki pozyskanym środkom, Murapol chce sfinansować zakup gruntu we Wrocławiu-Krzykach oraz przeznaczyć je na realizację projektów deweloperskich w dzielnicy Wrocław-Krzyki przy ul. Buforowej oraz w Poznaniu przy ul. Hawelańskiej.

„To nie pierwsza emisja obligacji na rynku Catalyst, jaką przeprowadził Murapol, ale dotychczas największa – do tej pory Murapol w dwóch emisjach pozyskał 13 mln zł i papiery te zostały już wykupione od obligatariuszy. Zdobyte zaufanie podczas poprzednich emisji i konsekwentnie realizowana strategia, pozwoliły nam z sukcesem uplasować kolejną – dużo większą emisję na wymagającym i konkurencyjnym rynku – mówi Michał Sapota, wiceprezes zarządu Murapol.

Spółka realizuje projekty w takich miastach jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice czy Gdańsk. W tym roku uruchomiła już kolejne inwestycje w Krakowie, przy ul. Sosnowieckiej i przy ul. Dzielnej, w Wieliczce, przy ul. Modrzewiowej, we Wrocławiu przy ul. Łużyckiej, zaś w Bielsku-Białej realizowany jest już V etap osiedla „Cztery Pory Roku”. W przygotowaniu znajduje się kilkanaście kolejnych projektów, również w nowych dla Spółki miastach.

„Dowodem zaufania inwestorów jest również rentowność trzyletnich obligacji serii C, która wynosi 6 punktów procentowych plus WIBOR” – ocenia Sapota.

Na koniec 2011 roku spółka realizuje 30 inwestycji o łącznej powierzchni 116,3 tys. m.kw., a przychody na koniec ub.r. przekroczyły 100 mln zł, a zysk netto 26,4 mln zł.