Newsy rynkowe

ECI-Skarbiec RE FIZ ma pozwolenie na debiut na Catalyst

Opublikowano: 11 kwietnia 2012 o 12:53

Trwa szturm firm działających w branży nieruchomości na Catalyst. Tym razem Giełda zdecydowała o wprowadzeniu do obrotu na alternatywnym rynku obligacji serii A ECI-Skarbiec Real Estate Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Aktywów Niepublicznych. Do notowań wprowadzonych zostanie 20977 papierów o wartości nominalnej 1 tys. każdy.

Jednocześnie fundusz podał, że wykonał cel emisji obligacji serii A, poprzez dokapitalizowanie spółki celowej, zależnej od Funduszu. Spółka ta nabyła nieruchomość w południowej części Warszawy w celu realizacji nowego projektu w segmencie budownictwa komercyjnego.

Ponadto instytucja złożyła do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych wniosek o rejestrację 24.323 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 tys. zł każda.

Jak podaje ECI-Skarbiec Real Estate na swojej stronie, fundusz oferuje możliwość dokonywania pośrednich inwestycji na rynku nieruchomości przy jednoczesnym znaczącym obniżeniu bariery „wejścia” (stosunkowo niski minimalny poziom wpłaty do funduszu) i zapewnieniu profesjonalnego zarządzania aktywami na niezwykle wymagającym rynku.