Newsy rynkowe

Futuris przydzielił kolejną serię obligacji

Opublikowano: 12 kwietnia 2012 o 13:23

Spółka inwestycyjna dokonała przydziału kolejnej emisji obligacji na kwotę 500 tys. zł. Łącznie w ostatnich dwóch miesiącach spółka uplasowała papiery o łącznej wartości 2 mln zł.

Zgodnie z uchwałą zarządu z dnia 27 marca, spółka wyemitowała 500 obligacji niezabezpieczonych serii B o wartości nominalnej 1 tys. zł każda. Subskrypcja prywatna odbyła się w dniach 28 marca – 11 kwietnia. Obligacje oprocentowane 14% w skali roku zostaną wykupione w dniu 11 kwietnia 2013 r.

Spółka jest notowana na NewConnect i zajmuje się inwestycjami w małe i średnie spółki, zarówno prywatne jak i publiczne wyłącznie z branży TMT (Technologie, Media, Telekomunikacja) charakteryzujące się wysokim poziomem wzrostu i ekspansji.

Za obsługę emisji odpowiadał Runicom Corporate Solutions Sp. z o.o. Sp. K. – podmiot zależny od Runicom, który jest również zaangażowany kapitałowo w Futuris.

W marcu Futuris zamknął emisję obligacji korporacyjnych pozyskując 1,5 mln zł na dalsze inwestycje kapitałowe. Termin ich wykupu obligacji został określony na dzień 19 marca 2013 roku. Oprocentowanie papierów wyniosło 14% w skali roku i będzie płatne kwartalnie. Pozyskane z emisji środki zostaną przeznaczone na kolejne inwestycje w perspektywiczne spółki, głównie z sektora nowych technologii i IT.M.