Newsy rynkowe

CENTROZAP S.A. – planowana emisja obligacji

Opublikowano: 4 lutego 2011 o 00:29

CENTROZAP S.A. w raporcie bieżącym (nr 124 / 2010 z dnia 2010-12-23) przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 23 grudnia 2010. Jedna z uchwał dotyczy emisji obligacji. Spółka postanawia wyemitować obligacje jednej lub więcej serii o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 40 000 000 zł. Okres zapadalności obligacji wynosi nie więcej niż 36 miesięcy. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej określi szczegóły emisji. Obligacje mogą być wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A., wyraża zgodę na zawarcie przez spółkę umowy odpłatnego poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Prezesa Zarządu – Pana Ireneusza Króla, w kwocie 8.000.000,00 zł. Środki z poręczonej pożyczki zostaną przeznaczone przez Pana Ireneusza Króla na zasilenie kapitału obrotowego Centrozap S.A. poprzez objęcie obligacji Centrozap S.A., w celu sfinansowania dalszego rozwoju działalności energetycznej spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A., wyraża zgodę na zawarcie przez spółkę zależną Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Śremie S.A. umowy odpłatnego poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Prezesa Zarządu Centrozap SA – Pana Ireneusza Króla, w kwocie 8.000.000,00 zł. Środki z poręczonej pożyczki zostaną przeznaczone przez Pana Ireneusza Króla na zasilenie kapitału obrotowego Centrozap SA poprzez objęcie obligacji Centrozap SA w celu sfinansowania dalszego rozwoju działalności energetycznej spółki.