Newsy rynkowe

Marka debiutuje 16 kwietnia na Catalyst

Opublikowano: 13 kwietnia 2012 o 12:27

Obligacje korporacyjne firmy pożyczkowej Marka zadebiutują 16 kwietnia na rynku papierów dłużnych warszawskiej giełdy, czyli Catalyst. Wartość przeprowadzonej w lutym emisji obligacji wyniosła 14,1 mln zł.

Marka to instytucja finansowa, która specjalizuje się w dostarczaniu szybkich pożyczek gotówkowych. Spółka notowana jest od września ubiegłego roku na rynku NewConnect, a teraz wprowadza do obrotu obligacje zwykłe serii A o wartości 14,1 mln zł na rynek Catalyst. Papiery mają dwuletni termin zapadalności oraz są oprocentowane na poziomie WIBOR 6M powiększonego o 800 punktów bazowych.

Pozyskane w lutym tego roku środki z emisji obligacji zostały przeznaczone na błyskawiczną ekspansję terytorialną Spółki oraz dokapitalizowanie istniejących oddziałów. Marka na początku marca otworzyła cztery nowe placówki w Gdańsku, Krakowie, Łodzi i Toruniu, dzięki czemu obecnie świadczy swoje usługi w większości regionów kraju.

„Udana emisja obligacji i duże zainteresowanie ze strony instytucji finansowych świadczy o dużym zaufaniu inwestorów do prowadzonego przez nas biznesu.” – powiedział Krzysztof Jaszczuk, Prezes Zarządu Marka.

Firma pożyczkowa z Białegostoku w ciągu kilku lat stała się jednym z liderów rynku pożyczkowego. Marka specjalizuje się w udzielaniu szybkich i niewysokich pożyczek z obsługą w domu klienta. Z firmą współpracuje kilkuset przedstawicieli handlowych, których liczba szczególnie dynamicznie rośnie w nowych placówkach. W krótkim czasie spółka chce świadczyć swoje usługi we wszystkich województwach w kraju.

Strategia ekspansji regionalnej jest kolejnym etapem mającym przyczynić się do realizacji prognoz finansowych firmy. Marka w tym roku planuje wypracować 25,6 mln zł przychodów oraz 4,0 mln zysku netto. W 2013 roku 38,8 mln zł oraz 7,8 mln zł, natomiast prognozy Spółki na 2014 rok zakładają zrealizowanie sprzedaży na poziomie 52,1 mln zł oraz wypracowaniu 12,5 mln zł zysku netto.