Newsy rynkowe

BRE wyemituje papiery dłużne do 2 mld euro

Opublikowano: 13 kwietnia 2012 o 12:35

BRE Bank podpisał umowę programu emisji euroobligacji z BRE FinanceFrance, podmiotem zależnym od banku jako emitentem o wartości do 2 mld euro (ok. 8,35 mld zł). Środki bank wykorzysta na finansowanie bieżącej działalności.
Program umożliwi emitentowi emisje papierów dłużnych w wielu transzach i walutach, o różnej strukturze odsetkowej. Giełda w Luxemburgu dopuściła program do notowań. Organizatorem programu emisji jest Commerzbank, natomiast dealerami zostali: Barclays, Commerzbank, Deutsche Bank, Erste Group, J.P. Morgan, BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, DZ BANK AG, HSBC, UniCredit Bank.

Agencja Fitch przyznała dla emisji długu niepodporządkowanego w ramach programu rating długoterminowy na poziomie A i rating krótkoterminowy F1, co odpowiada ratingowi BRE Banku.

Agencja Moody’s przyznała dla emisji długu niepodporządkowanego wstępny rating (P) Baa2 (rating pod obserwacją z możliwością obniżenia), tj. zgodnie z aktualnym poziomem i perspektywą ratingu długoterminowego BRE Banku.