Newsy rynkowe

Bank Spółdzielczy w Płońsku: nowa emisja na Catalyst

Opublikowano: 5 czerwca 2012 o 13:25

Mazowiecka instytucja wprowadza kolejną emisję obligacji na alternatywny rynek Catalyst. Zarząd giełdy postanowił o wprowadzeniu 70 tys. instrumentów dłużnych banku, a nominalna wartość każdego instrumentu to 100 zł.

Więcej szczegółów nie podano, ale Bank Spółdzielczy w Płońsku już rok temu wprowadził emisję instrumentów dłużnych na Catalyst. Wtedy było to 7 tys. papierów o jednostkowej wartości nominalnej 1 tys. zł. Termin wykupu tych obligacji przypada na dzień 15 kwietnia 2021 roku.

Celem emisji z poprzedniego roku było zapewnienie stabilnych, długoterminowych środków na rozwój akcji kredytowej w szczególności dla przedsiębiorstw na terenach wiejskich, przy zachowaniu adekwatności kapitałowej.

Według informacji przekazanych przez instytucję przy ubiegłorocznym debiucie Bank Spółdzielczy w Płońsku kontynuuje działalność powstałego w 1898 r. Płońskiego Towarzystwa Drobnego Kredytu, powstałego w 1901 r. Płońskiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu oraz powstałego w 1912 r. Ziemiańskiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu. Obecnie Bank Spółdzielczy w Płońsku należy do grona banków spółdzielczych z sumą bilansową powyżej 300 mln zł. Działa na terenie północnego Mazowsza. Bank posiada sześć oddziałów.