Newsy rynkowe

PKO BP pozyskał 650 mln zł

Opublikowano: 11 czerwca 2012 o 07:31

PKO Bank Polski wyemitował obligacje o wartości nominalnej 650 mln zł na rynek krajowy. Środki uzyskane z emisji zostały przeznaczone na ogólne cele finansowania banku.

Cena emisyjna wyemitowanych obligacji jest równa 640.897.400 zł. Obligacje emitowane w ramach emisji są zerokuponowe, dyskontowe; wykup obligacji emitowanych w ramach emisji będzie dokonywany po ich wartości nominalnej. Łączna wartość obligacji wyemitowanych na podstawie programu emisji wynosi obecnie 2.480,70 mln zł.