Newsy rynkowe

Union TFI wzywa PBG do wykupu obligacji

Opublikowano: 11 czerwca 2012 o 07:33

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zażądało, w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy, natychmiastowego wykupu obligacji przez firmę budowlaną PBG, która kilka dni temu złożyła wniosek o upadłość układową. Łączna wartość nominalna obligacji przedstawionych do wykupu wynosi ponad 305 mln zł.

Chodzi o 1409 obligacji serii C o wartości nominalnej 100.000 zł każda oraz 1642 obligacji serii D o wartości nominalnej 100.000 zł każda, wyemitowanych przez PBG i posiadanych przez następujących Obligatariuszy zarządzanych przez Union Investment TFI.

Żądanie natychmiastowego wykupu zostało złożone w związku z wystąpieniem określonych w warunkach emisji tzw. przypadków niewykonania zobowiązania przez PBG, w szczególności przypadku określonego jako „wątpliwa wypłacalność emitenta”.

Na początku czerwca główne spółki grupy budowlanej PBG – PBG, Hydrobudowa i Aprivia – złożyły wnioski o upadłość układową. Grupa była wykonawcą m.in. kilku stadionów na turniej EURO 2012.