Newsy rynkowe

S&P dał wysoki rating papierom PKO BP

Opublikowano: 20 czerwca 2012 o 13:18

Agencja Standard&Poors nadała wysoką ocenę ratingową Programu emisji euroobligacji EMTN banku PKO BP na poziomie „A-”.

Program emisji euroobligacji (EMTN) jest otwarty i zarejestrowany na giełdzie luksemburskiej. Kwota Programu wynosi 3 mld euro lub równowartość w innych walutach. Bank emituje papiery dłużne poprzez swoją spółkę zależną PKO Finance AB.

W październiku 2010 roku PKO Bank Polski wyemitował w ramach tego Programu 5-letnie euroobligacje o wartości 800 mln euro. Ostateczna wycena papierów wyniosła 185 punktów bazowych ponad stopę midswap, oprocentowanie – 3,733 proc. Była to najkorzystniej uplasowana emisja przez polskiego emitenta, poza emisjami obligacji Skarbu Państwa. W czerwcu 2011 roku w ramach programu PKO Bank Polski uplasował papiery w kwocie 250 mln CHF o zapadalności 5 lat.

Ostateczna wycena wyniosła 220 punktów bazowych ponad stopę midswap, a oprocentowanie 3,538 proc., czyli około 85 bps powyżej porównywalnych obligacji rządowych denominowanych we frankach szwajcarskich. Rating emisji euroobligacji w wysokości 250 mln CHF nadany przez Moody’s wynosi A2.

PKO Bank Polski posiada przyznany 8 maja 2012 roku przez agencję ratingową Standard and Poor’s długoterminowy rating kredytowy na poziomie „A-” ze stabilną perspektywą utrzymania tego ratingu oraz krótkoterminowy rating kredytowy na poziomie „A-2” ze stabilną perspektywą jego utrzymania.