Newsy rynkowe

Nowa emisja Multimediów ma pozwolenie na debiut na Catalyst

Opublikowano: 25 czerwca 2012 o 10:56

Operator telewizji kablowej Multimedia Polska niedawno wyemitował pięcioletnie obligacje o łącznej wartości 250 mln zł, a już zarząd warszawskiej giełdy zdecydował o wprowadzeniu ich na Catalyst.

Chodzi o 25 tys. papierów dłużnych serii MMPO617 spółki o wartości 10 tys. zł każdy. Emisję obligacji przeprowadzoną na przełomie maja i czerwca nabyli je krajowi inwestorzy instytucjonalni (OFE, TFI i banki).

Prezes firmy Andrzej Rogowski wskazywał wcześniej, że ze względu na elastyczność jaką dają obligacje, a także relatywnie nieduże koszty, tę formę finansowania działalności uważa obecnie za optymalną. Dodatkowo, w jego ocenie, z punktu widzenia inwestorów, atutem obligacji jest możliwość ich notowania na „cieszącym się coraz większym zainteresowaniem” rynku Catalyst.

Multimedia Polska zamierza wykorzystać pozyskane środki na zrefinansowanie istniejącego zadłużenia, a także na inwestycje: ok. 180 mln zł zostanie przeznaczonych na spłatę kredytu bankowego, a pozostałe z emisji obligacji 70 mln zł oraz kilkaset milionów złotych wygenerowanych w ramach wolnych operacyjnych przepływów pieniężnych umożliwią dokonanie kilku średniej wielkości akwizycji.

Przypomnijmy, że spółka przeprowadziła dotychczas trzy programy emisji obligacji – pierwszy o wartości 400 mln zł w maju 2010 r., drugi o wartości 107 mln zł w kwietniu 2011r. i ostatni o wartości 250 mln zł. Obecnie nie planuje refinansowania żadnego z programów obligacyjnych (termin wykupu pierwszej emisji przypada na 30 listopada 2015 r, a drugiej na 29 kwietnia 2016 r.).