Newsy rynkowe

BM Medical chce się wesprzeć obligacjami

Opublikowano: 11 lipca 2012 o 07:32

Notowana na NewConnect spółka BM Medical postanowiła wyemitować w trybie oferty niepublicznej do 4,5 tys. obligacji niezabezpieczonych na okaziciela serii A o wartości o łącznej wartości nominalnej 4,5 mln zł.

Wartość nominalna jednego papieru to 1 tys. zł każda, a cena emisyjna jednej obligacji serii A została ustalona na poziomie jej wartości nominalnej. Spółka zdecydowała o emisji obligacji niezabezpieczonych na okaziciela, z kuponem odsetkowym wypłacanym co kwartał,

Termin wykupu obligacji ustalono na 24 lipca 2014, a cel emisji nie został zdefiniowany przez firmę. Spółka zamierza podjąć czynności mające na celu wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu obligacjami Catalyst.

BM Medical podaje na swojej stronie internetowej, że powstała jako wynik poszukiwań urządzeń medycznych, które mogłyby podnieść skuteczność i komfort codziennego podawania insuliny przez osoby cierpiące na cukrzyce.