Newsy rynkowe

Bank Pocztowy pozyskuje 200 mln zł

Opublikowano: 11 lipca 2012 o 13:23

Instytucja wyemitowała pierwszą transzę obligacji o wartości 200 mln zł w ramach programu o łącznej wartości 400 mln zł. Celem emisji obligacji jest „pozyskanie kolejnego stabilnego, długoterminowego źródła finansowania”. Do końca września papiery wejdą na ASO GPW.

W ramach pierwszej serii Bank Pocztowy 10 lipca wyemitował 20 tys. sztuk obligacji o wartości nominalnej 10 tys. zł każda i oprocentowaniu zmiennym, ustalanym jako WIBOR6M + marża w wysokości 170 Pb, wynoszącym 6,58% w pierwszym okresie odsetkowym. Obligacje zostały zaoferowane w ofercie prywatnej. Dzień wykupu obligacji ustalono na 10 lipca 2014 r. Organizatorem emisji jest BRE Bank.

Jest to pierwsza seria obligacji wyemitowanych w ramach uruchomionego w II półroczu tego roku Programu Emisji Obligacji. Łączna wartość programu, w ramach którego do końca 2014 r. mogą być emitowane kolejne serie obligacji, wynosi 400 mln zł.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że obligacje banku spotkały się z tak dużym zainteresowaniem inwestorów. Popyt przekroczył zaoferowaną pulę 200 mln zł. Dynamiczny rozwój Banku Pocztowego z ostatnich lat, potwierdzony dobrymi wynikami, został zauważony na rynku, a sam bank postrzegany jest jako coraz atrakcyjniejsza inwestycja”- powiedział prezes banku Tomasz Bogus.

Bank zaplanował wprowadzenie obligacji na rynek ASO GPW do końca września br. Wcześniej, w lipcu 2011 r. bank wyemitował obligacje podporządkowane o łącznej wartości 47 mln zł, które zadebiutowały w grudniu na rynku Catalyst.