Newsy rynkowe

Lider rynku diagnostyki obrazowej zadebiutuje na Catalyst

Opublikowano: 16 lipca 2012 o 08:58

Voxel SA w ramach oferty prywatnej wyemitował obligacje serii B o wartości 12 mln PLN. Papiery dłużne Spółki zadebiutują na rynku Catalyst w najbliższą środę 18 lipca br.

Voxel SA to wiodący w kraju dostawca usług z zakresu diagnostyki obrazowej, teleradiologii oraz outsourcingu usług medycznych. W skład Grupy Kapitałowej Voxel wchodzą: Centrum Diagnostyki Obrazowej Sp. z o.o. oraz Alteris Sp. z o.o. Łącznie Grupa dysponuje siecią 23 Medycznych Centrów Diagnostycznych, w tym otwartym w czerwcu 2011 roku w Krakowie najnowocześniejszym w Polsce ośrodkiem wykorzystującym fuzję badań PET-CT-MR na potrzeby onkologii, neurologii i kardiologii.

W grudniu 2011 roku w Krakowie Spółka uruchomiła także Centrum Produkcji Radiofarmaceutyków. Od października 2011 roku Voxel należy do grona spółek notowanych na organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie alternatywnym rynku obrotu NewConnect.

Wyemitowane w ramach oferty prywatnej obligacje o wartości nominalnej 1.000 PLN mają dwuletni termin zapadalności oraz oprocentowanie zmienne, ustalane w okresach półrocznych, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę.

Emisja papierów dłużnych Spółki posłuży finansowaniu pomostowemu realizowanej z wykorzystaniem dotacji unijnej inwestycji polegającej na uruchomieniu centrum diagnostycznego PET-CT-MR w Krakowie wraz produkcją radiofarmaceutyków oraz zwiększeniu kapitału obrotowego. Po tym jak w październiku 2011 roku zadebiutowaliśmy na rynku NewConnect, będzie to kolejny krok w drodze naszej Spółki na duży parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W związku z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu akcji Voxel SA na rynku regulowanym, 27 czerwca bieżącego roku złożyliśmy do Komisji Nadzoru Finansowego Prospekt Emisyjny – mówi Grzegorz Maślanka, Dyrektor Finansowy Voxel SA.

Debiut odbędzie 18 lipca 2012 r. o godz. 10.30 w Sali Catalyst budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przy ulicy Książęcej 4.