Newsy rynkowe

Arteria wyemitowała obligacje, chce akwizycji

Opublikowano: 16 sierpnia 2012 o 10:40

Giełdowa firma outsourcingowa Arteria wyemitowała obligacje serii C na kwotę 3 mln zł w ramach Programu Emisji Obligacji na łączną kwotę 50 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na pozyskanie finansowania na realizację akwizycji na rynku kapitałowym.

Liczba wyemitowanych obligacji wyniosła 3 tys. o wartości nominalnej 1 tys. zł. Ustalono stałe oprocentowanie w wysokości 10% w skali roku, a okres wykupu wynosi 18 miesięcy z tym, że wcześniejszy wykup obligacji będzie możliwy po upływie co najmniej 6 miesięcy od dnia przydziału.

W przypadku nie dojścia do skutku planowanych transakcji, emitent zastrzegł w warunkach emisji, że środki mogą zostać przeznaczone na odmienny cel związany z działalnością operacyjną.

Obligacje są zabezpieczone zastawem zwykłym na maksymalnie 75% udziałów MIT Sp. z o.o. (spółka zależna) z najwyższą sumą zabezpieczenia wynoszącą 150% wartości emisji, który zostanie przekształcony w zastaw rejestrowy z chwilą wpisu do rejestru zastawów. Według wyceny niezależnego biegłego rewidenta wartość 100% udziałów MIT sp. z o.o. wynosi 7.525.385 zł.
Arteria zaznacza, że od ponad 6 lat znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju. Przychody wzrosły w tym okresie blisko 10-krotnie, systematycznie rośnie poziom marży operacyjnej i EBITDA.

Zwiększenie skali działalności wymagało wzrostu poziomu zadłużenia, jednak rosło ono proporcjonalnie w stosunku do wzrostu wielkości aktywów oraz osiąganych wyników. Pokazuje to stosunek kapitałów własnych do aktywów, który podobnie jak stosunek długu netto do EBITDA, na koniec 2011 roku był na podobnym poziomie do roku poprzedniego.