Newsy rynkowe

LST Capital ubiega się o wprowadzenie na Catalyst

Opublikowano: 17 sierpnia 2012 o 14:45

Giełdowy fundusz LST Capital uplasował 690 obligacji serii A w ramach subskrypcji prywatnej w której spółka oferowała maksymalnie 4 tys. papierów dłużnych. Spółka złożyła wniosek o rejestrację obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW i zdecydowała o ubieganiu się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst.

Cena nominalna obligacji wynosi 1 tys. zł i jest równa cenie emisyjnej. W wyniku przeprowadzonej subskrypcji zostało przydzielonych i objętych 690 obligacji o łącznej wartości nominalnej 690 tys. zł siedemnastu inwestorom. Według wcześniejszych informacji spółki okres inwestycji to. 2 lata z sześciomiesięcznym kuponem. Oprocentowanie miało przekraczać 11%. Obligacje miały być zabezpieczone hipoteką.

LST Capital jest funduszem venture capital i zajmuje się inwestowaniem w innowacyjne technologicznie projekty. Spółka realizuje i rozwija inwestycje w oparciu o model Klastra Technologicznego, w skład którego wchodzą spółki: Baltic Ceramics, LZMO, Industry Technologies, Arkadia oraz Sunshine Garden. Inwestycjami w obszarze e-commerce są: IN POINT, notowany na rynku NewConnect oraz LOCITECH.

Wartość portfela LST Capital na koniec 2011 roku to 48,5 mln zł, z czego 40,9 mln zł to kluczowe inwestycje funduszu. Pozostałe aktywa non-core stanowiły 15,6% wartości całego portfela i będą wykorzystane do finansowania rozwoju kluczowych projektów w kolejnych kwartałach. Zysk netto spółki za 2011 wyniósł 10,25 mln zł.