Newsy rynkowe

IDM chce wyemitować obligacje zamienne

Opublikowano: 21 sierpnia 2012 o 09:22

Dom Maklerski IDM SA chce przeprowadzić emisję obligacji zamiennych akcje o wartości nominalnej do 50 mln zł. Celem emisji jest pozyskanie środków m.in. na spłatę bieżącego zadłużenia.

Zarząd DM IDMSA zwołał na 13 września br. NWZA, w którego porządku obrad znalazły się uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych na akcje oraz prywatnej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru. NWZA będzie głosowało w sprawie emisji obligacji o wartości nominalnej do 50 mln zł zamiennych na akcje o wartości nominalnej do 43,6 mln zł. Cena emisyjna obligacji, ich oprocentowanie, dzień wykupu, a także wielkość emisji zostanie określona przez Zarząd w warunkach emisji. Cena zamiany obligacji na akcje zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej – takie rozwiązanie umożliwi jej dostosowanie do aktualnej sytuacji rynkowej.

„Celem tej emisji jest pozyskanie środków m.in. na spłatę bieżącego zadłużenia, a tym samym zmianę struktury zobowiązań z krótkoterminowych na długoterminowe, odbudowę bazy kapitałowej oraz prowadzenie działalności inwestycyjnej. Uchwała dotycząca emisji obligacji zamiennych na akcje została przygotowana w dwóch wariantach – w pierwszym mowa o obligacjach podporządkowanych, a w drugim o obligacjach niepodporządkowanych. Naszą intencją jest przeprowadzenie emisji obligacji podporządkowanych – dojdzie do tego jeśli uzyskamy zgodę KNF na zaliczenie zobowiązań wynikających z emisji obligacji podporządkowanych do kapitałów nadzorowanych. W przypadku braku zgody Komisji będziemy rekomendować emisję obligacji niepodporządkowanych” – mówi Grzegorz Leszczyński, Prezes Zarządu DM IDMSA.

Jego zdaniem, przyznanie obligatariuszom prawa zamiany obligacji na akcje zwiększy atrakcyjność emisji. Dla samej spółki jest to również sytuacja korzystna, gdyż w momencie ewentualnej zamiany obligacji na akcje w bilansie spółki dług zostanie zastąpiony kapitałem własnym.

W czasie obrad wrześniowego NWZA pod głosowanie zostanie poddana również uchwała w sprawie prywatnej oferty obejmującej nie więcej niż 21 817 680 akcji po cenie emisyjnej równej 0,1 zł. Walory zostaną zaoferowane kluczowym dla spółki osobom, które nabyły akcje w ramach programu motywacyjnego zakończonego pod koniec 2010 r. po 2,10 zł za sztukę.

Na dzień 17 sierpnia br. prawo do wykonywania największej ilości głosów na WZ DM IDMSA ma Deutsche Bank PBC, który na podstawie pełnomocnictw dysponuje prawem do 10,49 proc. głosów. Fundusz Warsaw Equity Investments posiada 9,99% głosów, natomiast dwaj twórcy DM IDMSA oraz członkowie Zarządu spółki Grzegorz Leszczyński oraz Rafał Abratański mają prawo do odpowiednio 2,04 proc. oraz 5,61 proc. głosów na WZ.