Newsy rynkowe

Capital Park z emisją na 100 mln zł debiutuje na Catalyst

Opublikowano: 22 sierpnia 2012 o 15:11

GPW zatwierdziła wprowadzenie na Catalyst 1 mln obligacji firmy deweloperskiej Capital Park i 40 tys. obligacji spółki Klon.

Capital Park wprowadzi obligacje serii A o wartości nominalnej 100 zł każda. Firma, działająca jako fundusz nieruchomościowy oraz deweloper, przeprowadziła ofertę obligacji, z której środki zostaną przeznaczone na finansowanie projektu Eurocentrum (60%) oraz innych projektów inwestycyjnych grupy Capital Park. Spółka zaoferowała inwestorom 36-miesięczne obligacje z terminem wykupu w lipcu 2015 i oprocentowaniem WIBOR 6-mies. powiększonym o 5%. Capital Park nie wyklucza IPO i wejścia na GPW.

Klon wprowadza papiery serii C. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań, zwiększenie środków kapitału obrotowego i realizację zaplanowanych działań inwestycyjnych. Wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji to 100,00 zł. Wyemitowane zostały na okres 3,5 roku. Odsetki będą naliczane kwartalnie według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M+marża. Klon dysponuje trzema zakładami, zajmującymi się produkcją tarcicy oraz fryzy i elementów meblowych, a także płyt klejonych i mebli tapicerowanych. Firma jest notowana na NewConnect.

Ponadto GPW zdecydowała, że 24 sierpnia na Catalyst wejdą kolejne serie obligacji spółek Widok Energia (seria D), Dominium (seria B) i Admiral Boats (seria C).